Меню

Кафедра економіки та менеджменту

Завідувач кафедри: Кишакевич Богдан Юрійович – доктор економічних наук, професор.

Поштова адреса: 82100, м. Дрогобич, вул. Стрийська, 3, каб. 8

Телефон: (03244) 3-54-65

Сайт: http://dspu.edu.ua/kafektm/

Група у Facebook: https://www.facebook.com/groups/995332357212276/

Електронна адреса: economika_ddpu@ukr.net

Про кафедру

Кафедра економіки та менеджменту Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка створена згідно з наказом ректора № 333 від 4 вересня 2017 р. шляхом об’єднання кафедр теоретичної та прикладної економіки, менеджменту та адміністрування, економічної кібернетики та інноватики і функціонує в структурі Інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій. Є наступником факультету менеджменту та маркетингу ДДПУ та успішно продовжує 30-літні традиції підготовки фахівців економічних спеціальностей (економістів, менеджерів, маркетологів) в Дрогобицькому педуніверситеті.

Кафедра економіки та менеджменту

На кафедрі працює 28 викладачів, з них – 4 докторів наук, професорів, 22 – кандидати наук, доценти.

Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Кишакевич Богдан Юрійович.

Кафедра економіки та менеджменту є правонаступницею кафедр:

  • теоретичної та прикладної економіки,
  • менеджменту та адміністрування,
  • економічної кібернетики та інноватики.
Професорсько-викладацький склад кафедри

Кишакевич Богдан Юрійович

Кишакевич Богдан Юрійович
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та менеджменту

Рибчук Анатолій Васильович

Рибчук Анатолій Васильович
доктор економічних наук, професор

Свінцов Олександр Миколайович

Свінцов Олександр Миколайович
доктор економічних наук, професор

Прикарпатський Анатолій Карольович

Прикарпатський Анатолій Карольович
доктор фізико-математичних наук, професор

Вовк Юрій Ярославович

Вовк Юрій Ярославович
кандидат економічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи

Скотний Павло Валерійович

Скотний Павло Валерійович
кандидат економічних наук, доцент, заступник директора ІФМЕІТ з навчальної роботи

Паласевич Микола Богданович

Паласевич Микола Богданович
кандидат економічних наук, доцент, заступник директора ІФМЕІТ з наукової роботи та міжнародної співпраці

Блистів Оксана Миколаївна

Блистів Оксана Миколаївна
кандидат педагогічних наук, старший викладач

Бурда Адріана Ігорівна

Бурда Адріана Ігорівна
кандидат економічних наук, доцент

Ворончак Іван Осипович

Ворончак Іван Осипович
кандидат економічних наук, викладач

Городиський Тарас Іванович

Городиський Тарас Іванович
кандидат економічних наук, доцент

Гук Наталія Андріївна

Гук Наталія Андріївна
кандидат економічних наук, доцент

Зінкевич Василь Іванович

Зінкевич Василь Іванович
кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Квасній Любов Григорівна

Квасній Любов Григорівна
кандидат економічних наук, доцент, професор Міжнародної кадрової академії

Ковенська Оксана Аркадіївна

Ковенська Оксана Аркадіївна
кандидат економічних наук, доцент

Лапчук Ярослав Степанович

Лапчук Ярослав Степанович
кандидат економічних наук, доцент

Михаць Святослав Орестович

Михаць Святослав Орестович
кандидат економічних наук, доцент

Ожубко Галина Володимирівна

Ожубко Галина Володимирівна
кандидат психологічних наук, доцент

Попівняк Оксана Мирославівна

Попівняк Оксана Мирославівна
кандидат економічних наук, доцент

Процишин Оксана Романівна

Процишин Оксана Романівна
кандидат економічних наук, доцент

Пурій Галина Миколаївна

Пурій Галина Миколаївна
кандидат економічних наук, доцент

Скірка Надія Ярославівна

Скірка Надія Ярославівна
кандидат економічних наук, доцент

Солтисік Оксана Орестівна

Солтисік Оксана Орестівна
кандидат економічних наук, доцент

Татомир Ірина Любомирівна

Татомир Ірина Любомирівна
кандидат економічних наук, доцент

Чайка-Петегирич Ліля Богданівна

Чайка-Петегирич Ліля Богданівна
кандидат економічних наук, доцент

Мінчак Нінель Джемалівна

Мінчак Нінель Джемалівна
кандидат економічних наук, старший викладач

Партика Ірина Василівна

Партика Ірина Василівна
старший викладач

Чайковська Оксана Юріївна

Чайковська Оксана Юріївна
викладач

Наукова діяльність

Науково-дослідна робота професорсько-викладацького складу кафедри економіки та менеджменту зорієнтована на вирішення актуальних проблем економічного розвитку держави і регіону та передбачає проведення теоретичних та практичних досліджень за такими темами:

 1. «Соціально-економічні системи в умовах глобалізації: проблеми моделювання та управління»

Термін виконання теми: 2018-2021 рр.

Науковий керівник: д.е.н., професор Кишакевич Б.Ю.

2. «Особливості функціонування просторових систем економічного розвитку»

Термін виконання теми: 2017-2021 рр.

Науковий керівник: д.е.н., професор Рибчук А.В.

Інформація для абітурієнтів
ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «БАКАЛАВР»

На освітньому ступені «Бакалавр» підготовка фахівців на денній та заочній формах навчання здійснюється за такими спеціальностями:

  • Економіка (Економічна кібернетика);
  • Менеджмент підприємницької діяльності;
  • Менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу.
ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «МАГІСТР»

На освітньому ступені «Магістр» підготовка фахівців на денній та заочній формах навчання здійснюється за такими спеціальностями:

  • Економіка (Економічна кібернетика);
  • Менеджмент інноваційної діяльності;
  • Менеджмент туристичної індустрії;
  • Управління навчальним закладом.

Більше інформації на офіційному сайті кафедри економіки та менеджменту:
http://dspu.edu.ua/kafektm/