Меню

Шаклеіна Ірина Олександрівна

Шаклеіна Ірина Олександрівна

Відомості про вищу освіту
 • в 2002 р. закінчила Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти
 • в 2006 р закінчила аспірантуру кафедри теоретичної фізики та методики викладання фізики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Фізика напівпровідників та діелектриків»
 • у 2009 р. рішенням Спеціалізованої вченої ради Д 76.051.01 Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича присуджено науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02 – теоретична фізика.
Відомості про місце роботи
 • з 2002 р. – викладач ДФ медичного училища «Медик»,
 • з 2009 р. – викладач кафедри інформаційних систем і технологій,
 • з 2011 р. – доцент кафедри інформаційних систем і технологій
 • з вересня 2017 р. – доцент кафедри інформатики та інформаційних систем.
Навчальні предмети
 • Iнтелектуальний аналiз даних
 • Методи та системи штучного інтелекту
 • Системи баз даних і знань Системний аналіз
 • Технологiя захисту iнформацiї
Сфера наукових інтересів

Інтелектуальні системи  та сучасні інформаційні технології в галузі освіти. Фізика наноструктур різних розмірностей .

Основні наукові результати

Автор та співавтор понад 35 наукових та методичних праць, серед яких

Статті у наукових виданнях 
 • Boichuk, V.I.  / Dielectric mismatch in finite barrier cubic quantum dots  / V. Boichuk, I. Bilynskyi, I.V. Kogoutiouk //. Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures. – 2010.– 43 (1), – p.161– 166.
 • Гарбич-Мошора О.Р.,  Григорович В.Г., Карпин Д.С., Пігур-Пастернак О.М., Шаклеіна І.О., Ших Н.В. Моделювання виробничого циклу парникового господарства. // Східно-Європейський журнал передових технологій. 2012 – 1/2 (55)  – с. 15-18.
 • Boichuk, V.I.  Bilynsky, I.V., Sokolnyk O.A. , Shakleina I. Effect of quantum dot shape on the GaAs/AlAs heterostructure on intervel hole light absorption // Condensed Matter Physics. – 2013. – Vol. 16, №3. – Р. 33702: 1-10.
 • Григорович В., Шаклеіна І., Цмоць В. Методи та засоби еколого-економічної оптимізації виробництва. // Актуальні проблеми фізики, математики та інформатики, 2012. – № 4, – с.55-59.
 • Шаклеіна І.О. Розробка та дослідження генераторів ключового потоку на основі комбінацій клітинних автоматів / Шаклеіна І.О., Валь О.Д., Чайка Л.О. та ін. // Науковий вісник Чернівецького НУ. Комп’ютерні системи та компоненти. 2012. – Т 3, Вип. 2 – с. 6-11.
 • Шаклеіна І., Ших Н. Інформаційні технології еколого-економічної діяльності. // Молодь і ринок, 2013. – № 9, – с.104-109.
 • Шаклеіна І. Інформаційні технології еколого-економічної оптимізації виробництва / Шаклеіна І., Ших Н. // Молодь і ринок, 2013. – № 9. – с.104-109.
 • Шаклеіна І. Оганізація самостійної роботи учнів засобами інформаційних технологій при вивченні фізики / Шаклеіна І., Шевчук І., Вороняк Л. // Молодь і ринок, 2014. – № 6. – с.53-57.
 • Шаклеіна І.О. Хронологія впровадження технологій відкритої освіти для підготовки фахівців педагогічного університету / Вдовичин Т.Я., Шаклеіна І.О., Ших Н.В. // Вісник Черкаського університету. Серія «Прикладна математика. Інформатика» – Черкаси, 2014. – № 5 – ст. 1-10.
Тези
 • I.O. Shakleina, O.A. Sokolnyk. Effect of quantum dot shape on the hole energy spectrum // XIII International conference “Physics And Technology of Thin Films and Nanosystems” Materials. 16-21 May, 2011. – Ivano-Frankivsk, 2011. – Vol.1, P. 216. .
 • Н.В. Ших, І.О. Шаклеіна Кіберакмеологічна концепція дистанційного навчання. // І студентсько-викладацька  науково-практична конференція: 26 березня, 2012 – тези доповідей – С.28-29
 • Шаклеіна І. О., Ших Н.В., .Баранюк М. Я  Проблеми розробки систем еколого-економічного моніторингу довкілля // Всеукраїнська наукова конференція “сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів”: м. Рівне 22 – 23 лютого 2013 р – Тези доповідей. – С. 157
 • Надія Ших, Ірина Шаклеіна, Ілля Білик. Дослідження розпізнавання рукописних символів методом порівняння з еталоном. // Матеріали ХVІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2015.– Вип. 17.– 244-248 с.
Підручники і навчально-методичні посібники
 • Гольський В.Б., Шаклеіна І. О. Нові інформаційно-комунікативні технології та ТЗН Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт. – Дрогобич: ДДПУ, 2010. – 121 с.
 • Шаклеіна І.О., Ших Н.В. Основи Інтернет-технологій: Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт. – Дрогобич: ДДПУ, 2012. –135 с.
 • Шаклеіна І.О., Косовська О.Ю. Програмування: Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт. – Дрогобич: ДДПУ, 2013. – 132 с.