Меню

Пазюк Роман Іванович

Пазюк Роман Іванович

ПАЗЮК Роман Івановичстарший викладач кафедри інформатики та обчислювальної математики. Народився 20 липня 1967 року у м. Самбір Львівської області.

ОСВІТА. Закінчив Дрогобицьку СШ №3 (1984 р.), Дрогобицький державний педагогічний інститут імені І. Я. Франка (нині – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка) за спеціальністю «Фізика, математика» (1989 р.). Закінчив аспірантуру при Дрогобицькому держав­но­му педагогічному університеті імені Івана Франка за спеціальністю 010410 «Фізика напівпровідників і діелектриків» (2000 р.).

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. Працював з лютого 1990 року лаборантом, старшим лаборантом, викладачем кафедри теоретичної фізики та МВФ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. З  листопада 2000 року – старший викладач кафедри інформатики та обчислювальної математики.

НАУКА. Наукові інтереси пов’язані з математичним моделюванням фізичних систем. Серед сфер зацікавлення комп’ютерна графіка, поліграфічні системи, хмарні технології в освіті.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ.

Автор 59 наукових та навчально-методичних праць.

Підручники і навчально-методичні посібники:

  1. Козак Т.М., Пазюк Р.І. Методичні рекомендації до педагогічної практики [для студентів спеціальності 7.04030201 “Інформатика”] / Козак Тетяна Михайлівна, Пазюк Роман Іванович. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – 44 с. (рекомендовано до друку Вченою радою ДДПУ)
  2. Борис М.М., Пазюк Р.І. Методика вивчення фізичних величин у загальноосвітніх навчальних закладах: Навч. посібн. [для студентів ВНЗ] / Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 24 с.

Статті (основні, за останні 5 років):

  1. Кобильник Т.П., Пазюк Р.І. Проектне навчання інформаційних технологій магістрантів педагогічних університетів // Науковий вісник Донбасу: електронне фахове видання. – 2011. – №4 (16). – Режим доступу: http://alma-mater.lnpu.edu.ua/magazines/elect_v/NN16/11ktpmpu.pdf
  2. В.І. Бойчук, І.В. Білинський, Р.І. Пазюк Дослідження прямих міжпідзонних переходів в надгратках сферичних квантових точок // Актуальні проблеми фізики, математики та інформатики. № 5, 2013. – С.78-83
  3. В.І. Бойчук, І.В. Білинський, Р.І. Пазюк Коефіцієнт поглинання світла, що зумовлений міжпідзонними переходами електронів у надгратках сферичних квантових точок. // Журнал фізичних досліджень. – 2015. – т. 19, № 1/2. – с. 1601 (1) – 1601 (8)

ВНЕСОК У РОЗВИТОК КАФЕДРИ: Співавтор програм навчальних дисциплін, інструкцій до лабораторних робіт, методичних рекомендацій для організації аудиторної та самостійної роботи студентів, педагогічної практики тощо.

Був координатором Проекту Європейської Сертифікації ЕСDL. Брав участь в організації програми обміну студентами Україна-Польща у мм. Жешів, Трускавець.

Керує педагогічними практиками, курсовими та дипломними роботами студентів. Бере участь у розширенні й удосконаленні матеріально-технічної бази кафедри.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: Куратор студентських академічних груп. Голова профбюро кафедри інформатики та ОМ з 2001 року. Організатор пізнавальних зутрічей та поїздок.

ОСОБИСТА ПРАКТИКА. Плідно співпрацює з учителями-предмет­никами шкіл та інших навчальних закладів Дрогобича, Дрогобицького району, Львівської області. Є активним учасником різноманітних професійних інтернет-спільнот. Активно долучається до організації і проведення Міжнародної конференції «Актуальні питання фізики напівпровідників».

ІНТЕРЕСИ ТА ВПОДОБАННЯ: сучасні інформаційні технології навчання, проектні технологіі, хмарні технології та сервіси.