Меню

Лучкевич Михайло Михайлович

Лучкевич Михайло Михайлович

Відомості про вищу освіту
  • 2002 р. закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю “Радіофізика і електроніка”;
  • 2003-2006 рр. – навчання в стаціонарній аспірантурі відділу радіаційної фізики Інституту ядерних досліджень НАН України;
  • У 2012 р. в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича захистив кандидатську роботу за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла “Електричні, магнітні та фотолюмінесцентні властивості термообробленогота пластично деформованого кремнію”.
Відомості про місце роботи
  • з вересня 2013 р. – викладач кафедри інформаційних систем і технологій;
  • з січня 2014 р. – старший викладач кафедри інформаційних систем і технологій.
  • з вересня 2017 р. – старший викладач кафедри інформатики та інформаційних систем.
Навчальні предмети
  • Моделювання систем
  • Теорiя прийняття рiшень
Основні наукові результати

Автор 33 наукових праць.

З них, публікації у фахових наукових виданнях України, затверджених ВАКУ – 9; публікації у провідних наукових виданнях інших держав – 1; Патент України на винахід –1.

Лучкевич М.М. Розробка інформаційної системи автоматизації діяльності мережі аптек “Фармако” / Лучкевич М.М., Гарбич-Мошора О.Р. // Науково-педагогічний та економічний журнал: Молодь і ринок. 2014. – № 1 (108). С. 66-69

Лучкевич М.М. Комп’ютеризація установки для пластичної деформації кристалів / Лучкевич М.М. // Матеріали ІV студентсько-викладацької науково-практичної конференції. “Сучасні інформаційні технології”. Дрогобич, 22 квітня 2015 р. – с. 12.