Меню

Лазурчак Любов Василівна

Лазурчак Любов Василівна

Лазурчак Любов Василівна – старший викладач кафедри інформатики та обчислювальної математики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народилася 5 листопада  1959 року в м. Дрогобичі у Львівської області.

ОСВІТА. Закінчила Дрогобицьку СШ № 1  (1976 р.), Львівський політехнічний інститут (нині – національний університет  “Львівська політехніка”) за спеціальністю  “прикладна математика” (1982 р).

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. Розпочала трудову діяльність на посаді   інженера відділу АСУ Львівського заводу фрезерних верстатів м. Львів, а в 1987р. –– інженер кафедри матаналізу  Дрогобицького педінституту імені Івана Франка. В  1998р. переведена на посаду викладача  кафедри інформатики та обчислювальної математики . З 2005р. – ст. викладач цієї   кафедри.

Наука:

Сфера наукових інтересів:

Програмування. Методи обчислень.

Розробка навчального програмного забезпечення. 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ.

Статті (основні, за останні 5 років): 

  1. Лазурчак І.І., Лазурчак Л.В. Реалізація оптимізаційних схем засобами комп’ютерної математики // Молодь і ринок. – Дрогобич.- 2013. –№6. – С. 29-32.
  2. Іваник Є.Г., Сікора О.В., Лазурчак Л.В. Роз’язування задач інженерної практики з допомогою ПК в середовищі інтегрованого багатофункціонального пакету MathCad // Актуальні проблеми фізики, математики та інформатики. – Дрогобич. – 2012. – №4. – С. 40-46.
  3. Кулик Н.Я. Лазурчак Л.В., Забілик М.В. Вплив неоднорідної деформації границі поділу квантова точка-матриця на квантово-розмірні стани// Актуальні проблеми фізики, математики та інформатики. – Дрогобич. – 2014. – №6. – С. 7-11.
  4. Дорошенко М.В., Лазурчак Л.В. Обчислення похідних потенціалу простого шару та граничних поверхнях в осесиметричному випадку// Актуальні проблеми фізики, математики та інформатики. – Дрогобич. – 2014. – №6. – С.29-33.

Навчально-методичні посібники

  1. Лазурчак Л.В., Когут У.П., Вдовичин Т.Я. Інформатика. Лабораторний практикум [для підготовки фахівців ОКР “Бакалавр” галузі знань 0101 “Педагогічна освіта” напрямів підготовки 6.010104 “Професійна освіта”, 6.010103 “Технологічна освіта”] – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені І. Франка, 2012. – 80 с. – 5 др.арк.
  2. Лазурчак І.І., Лазурчак Л.В. Методи обчислень. Курс лекцій [ для підготовки фахівців ОКР “Бакалавр” галузі знань 0403 “Системні науки і кібернетика” напряму підготовки 6.040302 “Інформатика”] – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені І. Франка, 2013. –92 с. – 5 др.арк.
  3. Лазурчак Л.В. Методи обчислень: Навчально-методичні матеріали до самостійної роботи [ для студентів напряму підготовки 040302 “Інформатика”] – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені І. Франка, 2015. –86 с. – 5 др.арк.

Викладає дисципліни:

Програмування.

Інформатику.

Методи обчислень.