Меню

Дорошенко Микола Васильович

Дорошенко Микола Васильович

ДОРОШЕНКО Микола Васильович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри інформатики та обчислювальної математики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народився 7 січня 1960 року в с. Лішня Дрогобицького району Львівської області.

ОСВІТА. Закінчив Дрогобицьку СШ  №  1 (1977 р.), Львівський державний університет імені І. Я. Франка (нині – Львівський національний університет імені Івана Франка) за спеціальністю «прикладна математика» (1982 р., диплом з відзнакою). З 1984 – 1987 роки навчався в аспірантурі Львівського державного університету імені Івана Франка. Кандидатську дисертацію на тему: «Чисельне розв’язування прямої та оберненої задач теорії потенціалу в електронній оптиці» за спеціальністю 01.01.07 «Обчислювальна математика» захистив у спеціалізованій вченій раді Обчислювального центру Сибірського відділення АН СРСР в м. Новосибірськ (1989 р.).

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. У 1982 р. розпочав трудову діяльність на посаді інженера обчислювального центру ІППММ. З 1987 по 1990 роки працював на посадах молодшого та наукового співробітника НДЧ ЛДУ імені Івана Франка. З 1990 року старший викладач кафедри загально-технічних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного інституту імені Івана Франка, з 1992 старший викладач кафедри інформатики, а з 1994 року доцент цієї ж кафедри. З 2001 року доцент кафедри інформатики та обчислювальної математики.

Наука:

Сфера наукових інтересів:

Чисельні методи дослідження задач електронної оптики та наноелектроніки.

Розробка навчального програмного забезпечення.

Керівник наукової кафедральної теми «Дослідження оптимізаційних задач та обчислювальних методів математичної інформатики. 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ.

Навчально-методичні посібники:

 1. Дорошенко М.В., Когут У.П. Чисельні методи розв’язування диференціальних рівнянь. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт. − Дрогобич, 2016. − 106 с.
 2. Дорошенко М.В. Об’єктно-орієнтоване програмування. Курс лекцій. − Дрогобич, 2015. − 62 с.
 3. Дорошенко М.В. Об’єктно-орієнтоване програмування. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт. − Дрогобич, 2014. − 102 с.
 4. Дорошенко М. В. Системний аналіз та математичне моделювання. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт. − Дрогобич, 2013. − 88 с.
 5. Дорошенко М.В. ЕОМ в навчальному процесі. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів. − Дрогобич, 2013. − 82 с.
 6. Дорошенко М.В., Коваль Г.П., Берегуляк Л.В. ЕОМ в навчальному процесі. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт. − Дрогобич, 2012. − 58 с.
 7. Дорошенко М. В., Грозовський В.В. Методи оптимізації. Використання прикладної системи Matlab. Навчально-методичний посібник. − Дрогобич, 2010. − 86 с.
 8. Дорошенко М.В., Осів П.М. Навчальні програми в системі візуального програмування Delphi. Навчальний посібник. – Львів. Українська академія друкарств, 2006. – 76 с.

Статті (основні, за останні 5 років): 

 1. Peleshchak R.M. The spatial-temporal redistribution of point defects in the three layer stressed nanoheterosystems within the limits of the self-assembled deformation-diffusion model / M. Peleshchak, N.Ya. Kulyk, M.V. Doroshenko // Condensed Matter Physics. – 2015. – V. 18. – № 2. – Р. 23602-1 – 23602-12.
 2. Пелещак Р.М. Розв’язування крайових задач для рівнянь параболічного типу методом перетворень Лапласа з використанням СКМ Mathematica / Р.М. Пелещак, М.В. Дорошенко, М.Б. Мельник // Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики : Збірник наукових праць ХХІ Всеукраїнської наукової конференції (Львів, 24 – 25 вересня 2015 р.). – Львів, – С. 249 – 252.
 3. Peleshchak M. Modelling potential distribution in the barrier structure schottky layer with embedded quantum dots/ R.M. Peleshchak, I.I. Lazurchak, M.V. Doroshenko, N.Ya. Kulyk // Physics and Chemistry of Solid State. – 2014. – V. 15. – № 4. – P. 693 – 698.
 4. Дорошенко М. В. Обчислення похідних потенціалу простого шару на граничних поверхнях в осесиметричному випадку / Дорошенко М. В., Лазурчак Л.В. // Щорічний науковий журнал «Актуальні проблеми фізики, математики та інформатики». – 2014. – №6. – С. 29-33.
 5. Пелещак Р.М. Математичне та комп’ютерне моделювання дифузійно-деформаційних процесів у тришарових напружених наногетеросистемах / Пелещак Р.М., Дорошенко М.В. // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: фізико-математичні науки, випуск 11. − Кам’янець-Подільський. − 2014. −С. 82-96.
 6. Пелещак Р.М. Топологія чисельного розв’язку двовимірного рівняння Пуассона з неоднорідністю у вигляді ряду з узагальнених функцій / Пелещак Р.М., Дорошенко М.В. // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: фізико-математичні науки, випуск 9. − Кам’янець-Подільський. − 2013. −С. 73-82.
 7. Дорошенко М. В. Розв’язування задач лінійного програмування за допомогою інтегрованого середовища Word та Matlab / Дорошенко М. В., Когут У. П. / Дорошенко М. В., Когут У. П. // Щорічний науковий журнал «Актуальні проблеми фізики, математики та інформатики». – 2013. – №5. – С. 2-5.
 8. Пелещак Р.М. Математичне моделювання просторово-часового розподілу дефектів у тришарових напружених наногетеросистемах / Р.М. Пелещак, М.В. Дорошенко, Н.Я. Кулик, М.Б. Мацько, Ю.М. Галь // Актуальні проблеми фізики, математики та інформатики. – 2013. – №  – С. 56 – 61.
 9. Дорошенко М.В. Способи представлення навчальної інформації в навчальних ком’пютерних системах. /Дорошенко М.В., Берегуляк Л.В. // Молодь і ринок. – 2012. – № 1. – С. 93-97
 10. Пелещак Р.С. Нелінійна модель розподілу потенціалу в наногетеросистемі з квантовою точкою для рівняння Пуассона-Фермі-Дірака. / Пелещак Р.С., Бачинський І.Я., Дорошенко М.В., Галь Ю.М. //Прикладні проблеми механіки і математики. – 2011. – Вип. – С. 175–180/
 11. Дорошенко М.В. Принципи реалізації тестового контролю засвоєння занань за допомогою компютерних програм.// Молодь і ринок. – 2011. – № 12. – С. 80-83. 

Викладає дисципліни:

Методи об’єктно-орієнованого програмування.

Чисельні методи розв’язування диференціальних рівнянь.

Чисельні методи.

Математичне моделювання та системний аналіз.

Методи оптимізації.

Теорія керування.

Теорія оптимального керування та надійності.