Меню

Кафедра інформатики та інформаційних систем

Кафедра інформатики та інформаційних систем була створена згідно з наказом ректора № 333 від 4 вересня 2017 р. шляхом об’єднання кафедри інформатики та обчислювальної математики (завідувач кафедри Сікора О.В.) та кафедри інформаційних систем і технологій (завідувач кафедри Григорович В.Г). Сьогодні на кафедрі інформатики та інформаційних систем  працює 1 професор, 12 кандидатів наук (з них 11 доцентів та 1 ст. викладач), 4 старших викладачі. Матеріально-технічна база кафедри налічує 5 комп’ютерних класів.

Завідувач кафедриСікора Оксана Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент.

Поштова адреса – м. Дрогобич, вул. Стрийська, 3.

Рік заснування кафедри – 2017.

Сайти кафедри:
 • Секція інформатики та обчислювальної математики: dspu.edu.ua/kiom
 • Секція інформаційних систем і технологій: ist.dp.ua
Кафедра інформатики та інформаційних систем здійснює підготовку фахівців за такими освітніми рівнями:
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Спеціальність Нормативний  термін навчання Кваліфікація Форма навчання
014 Середня освіта (Інформатика) 3 роки 10 місяців Бакалавр інформатики, вчитель інформатики Денна
014 Середня освіта (Інформатика)
(на основі ОКР «Молодший спеціаліст»)
2 рік 10 місяців Бакалавр інформатики, вчитель інформатики Заочна
122 Комп’ютерні науки 3 роки 10 місяців Фахівець з інформаційних технологій Денна
122 Комп’ютерні науки (на основі ОКР «Молодший спеціаліст») 2 рік 10 місяців Фахівець з інформаційних технологій Денна
122 Комп’ютерні науки (на основі ОКР «Молодший спеціаліст») 1 рік 10 місяців Фахівець з інформаційних технологій Денна
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Спеціальність Нормативний  термін навчання Кваліфікація Форма навчання
014 Середня освіта (Інформатика) 1 рік 4 місяці Магістр інформатики, вчитель інформатики Денна
014 Середня освіта (Інформатика) 1 рік 10 місяці Магістр інформатики, вчитель інформатики Денна
Професорсько-викладацький склад

Сікора Оксана Володимирівна

Сікора Оксана Володимирівна
завідувач кафедри, кандидат технічних наук, доцент

Вдовичин Тетяна Ярославівна

Вдовичин Тетяна Ярославівна
кандидат педагогічних наук, старший викладач

Гарбич-Мошора Ольга Романівна

Гарбич-Мошора Ольга Романівна
кандидат педагогічних наук, доцент

Григорович Віктор Геннадійович

Григорович Віктор Геннадійович
кандидат фізико-математичних наук, доцент

Дорошенко Микола Васильович

Дорошенко Микола Васильович
кандидат фізико-математичних наук, доцент

Жидик Володимир Богданович

Жидик Володимир Богданович
старший викладач

Карпин Дмитро Степанович

Карпин Дмитро Степанович
старший викладач

Кобильник Тарас Петрович

Кобильник Тарас Петрович
кандидат педагогічних наук, доцент

Когут Уляна Петрівна

Когут Уляна Петрівна
кандидат педагогічних наук, доцент

Косовська Ольга Юріївна

Косовська Ольга Юріївна
старший викладач

Лазурчак Любов Василівна

Лазурчак Любов Василівна
старший викладач

Лучкевич Михайло Михайлович

Лучкевич Михайло Михайлович
кандидат фізико-математичних наук, старший викладач

Пазюк Роман Іванович

Пазюк Роман Іванович
старший викладач

Шаклеіна Ірина Олександрівна

Шаклеіна Ірина Олександрівна
кандидат фізико-математичних наук, доцент

Ших Надія Василівна

Ших Надія Василівна
кандидат педагогічних наук, доцент

Наукові напрямки дослідження кафедри:
 1. Теоретико-методичні основи навчання систем штучного інтелекту у педагогічному університеті.
 2. Моделювання складних розподілених інформаційних систем в соціокомунікаційних середовищах.
Наукові досягнення кафедри
 • 2015 р.: захист кандидатської дисертації Когут У.П. на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.10 Інформаційно-комунікаційні технології в освіті.
 • 2017 р.: захист кандидатської дисертації Вдовичин Т.Я. на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.10 Інформаційно-комунікаційні технології в освіті.
 • 2017 р.: захист кандидатської дисертації Пазюка Р.І. а здобутя кандидата фізико-нматематичних наук зі спеціальності 01.04.10 Фізика напівпровідників і діелектриків.

Молоді науковці кафедри  Кобильник Т.П. (2012 р.) та Вдовичин Т.Я. (2016 р.) стали лауреатами обласної премії талановитих молодих вчених за значні досягнення в галузі науки, які сприяють подальшому розвитку соціально-економічному перетворенню у регіоні й утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі.

Викладачами кафедри розроблено та впроваджено комп’ютерні інформаційні системи (ІС) для автоматизації управління навчальним процесом:

 • ІС “Навчальний відділ” (навчальні плани та розрахунок навчального навантаження кафедр);
 • ІС “Кафедра” (розподіл навчального навантаження між викладачами);
 • ІС “Студент” (формування заліково-екзаменаційних відомостей, облік успішності, нарахування стипендії).

Кафедра  є учасником педагогічного експерименту – впровадження освітніх програм корпорації Intel (“Intel Навчання для майбутнього”) та Microsoft (“Основи інформаційно-комунікаційних технологій”) від Дрогобицького державного педагогічного університету  імені Івана Франка.

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:
 • Об’єктно-орiєнтоване програмування
 • Системи комп’ютерної математики
 • Iнтегрованi системи управлiння
 • Iнформацiйнi мережi
 • Бази даних та знань
 • Комп’ютерне моделювання
 • Захист інформаційних ресурсів
 • Нейроiнформатика (нейроннi мережi)
 • Основи штучного iнтелекту
 • Моделювання програмних систем наукового призначення
 • Методика навчання інформатики
 • Комп’ютерні iнформацiйнi технологiї в освiтi
 • Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності
 • Web-програмування
 • Комп’ютернi мережi
 • Крос-платформне програмування
 • Проектування iнформацiйних систем
 • Системні інтеграція та адміністрування
 • Технологiї розробки iнформацiйних систем
 • Технологiї створення програмних продуктiв
 • Технології розподілених систем та паралельних обчислень
 • Управлiння IТ-проектами