Меню

↑ Повернутись до Абітурієнту

СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ, ІНФОРМАТИКА)

Умови вступу на навчання за спеціальністю (освітньою програмою)
«Середня освіта (Трудове навчання та технології, інформатика)

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «БАКАЛАВР»

Прийом абітурієнтів на перший (бакалаврський) ступінь вищої освіти здійснюється на:

-повний термін навчання (за результатами ЗНО);
-скорочений термін навчання (на базі ОКР “Молодший спеціаліст”)

ПОВНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ
(за результатами ЗНО)
Спеціальність (освітня програма) ступеня бакалавра Форма навчання Перелік конкурсних предметів
Середня освіта (Трудове навчання та технології, інформатика) Бюджетна конкурсна пропозиція 1. Українська мова та література.
2. Математика.
3. Історія України(Фізика або біологія).
небюджетна конкурсна пропозиція 1. Українська мова та література.
2. Історія України.
3.Математика (або географія).
СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ:
на базі ОКР «Молодший спеціаліст»

 

Спеціальність (освітня програма) ступеня бакалавра Споріднені спеціальності / Інші спеціальності
ОКР «Молодший спеціаліст»
Термін навчання Перелік вступних іспитів
Середня освіта (Трудове навчання та технології, інформатика) 5.010103 Технологічна освіта 1 р. і 10 м. 1.Фаховий іспит;
2.Укр. мова і літер. (ЗНО)
014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)
Інші спеціальності 2 р. і 10 м. 1.Фаховий іспит;
2.Укр. мова і літер. (ЗНО)

Випускники бакалаврату отримують кваліфікацію: «Вчитель трудового навчання, креслення та інформатики».

Підготовка бакалаврів здійснюється за кошти державного бюджету та кошти фізичних і юридичних осіб.

Вартість одного року навчання (станом на 01.09.2019 р.) становить:

  • денна форма – 16750 грн.;
  • заочна форма – 11900 грн.

Студенти денної форми навчання, що навча­ються на місцях державного замовлення, отри­мують стипендію, яка є вищою на 10% від загальної.   Студенти, які проживають у гірських районах додатково отримують надбавку до стипендії у розмірі 21%.

Усі іногородні студенти забезпечуються міс­цями у гуртожитках.

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «МАГІСТР»
Спеціальність (освітня програма) ступеня магістра Спеціальності ОКР спеціаліста; напрями підготовки та спеціальності ступеня бакалавра (магістра) Термін навчання Перелік вступних іспитів
Середня освіта (Трудове навчання та технології, інформатика) 7.01010301 Технологічна освіта 1 р. і 4 м. 1. Іноземна мова.

2. Фаховий іспит.

6.010103 Технологічна освіта
014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)
Середня освіта (Трудове навчання та технології)
(небюджетна конкурсна пропозиція)
Інші спеціальності
(перехресний вступ)
1 р. і 10 м. 1. Іноземна мова.

2. Фаховий іспит.

3. Додатковий фаховий іспит.

Випускники магістратури отримують кваліфікацію: «Вчитель трудового навчання, технологій, креслення та інформатики».

Випускники магістратури, що вступали на умовах перехресного вступу, отримують кваліфікацію: «Вчитель трудового навчання, технологій та креслення».

Підготовка магістрів здійснюється за кошти державного бюджету та кошти фізичних і юридичних осіб.

Вартість одного року навчання (станом на 01.09.2019 р.) становить:

  • денна форма – 18300 грн.;
  • заочна форма – 16900 грн. 

Студенти денної форми навчання, що навча­ються на місцях державного замовлення, отри­мують стипендію, яка є вищою на 10% від загальної.   Студенти, які проживають у гірських районах додатково отримують надбавку до стипендії у розмірі 21%.

Усі іногородні студенти забезпечуються міс­цями у гуртожитках.

ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ

Студенти, які навчаються за спеціальністю  «Середня освіта (Трудове навчання та технології, інформатика)», крім теоретичних знань можуть отримати (факультативне навчання) права водія, розряд токаря, слюсаря, деревообробника. Дівчата, освоївши цикл обслуговуючої праці, вміють в’язати, шити і кроїти, ткати, вишивати. Кожного року найкращі студентські роботи експонуються на виставках України і за кордоном.

Усі іногородні студенти забезпечуються міс­цями у гуртожитках.

Медичне обслуговування студентів прово­диться в університетському медпункті.

В університеті функціонує Центр тестування і сертифікації, який надає допомогу в отриманні міжнародних сертифікатів з іноземних мов TOEIS та інформаційних технологій ECDL.

Угода університету з провідними ВНЗ Польщі надає студентам можливість отри­мання подвійних дипломів у межах проектів «Подвійний диплом  бакалавр», «Подвійний диплом  магістр».

Юнаки мають змогу пройти військову підго­товку за програмою офіцерів запасу на кафедрі загально­військових дисциплін Академії сухопут­них військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів).

Свої творчі здібності студенти можуть зреалі­зувати у художніх колективах університету, студентському клубі КВН, театрі мод та ін.

Творчі роботи викладачів та студентів

Адреса приймальної комісії:

вул. Івана Франка, 24, Дрогобич, Львівська обл., 82100;  тел. (03-244) 2-28-17.

Додаткова інформація на веб-сторінці приймальної комісії університету