Меню

↑ Повернутись до Абітурієнту

СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ, ІНФОРМАТИКА)

Умови вступу на навчання за спеціальністю
«Середня освіта (Трудове навчання та технології, інформатика)

Підготовка фахівців спеціальності «Середня освіта (Трудове навчання та технології, інформатика)» здійснюється на освітніх ступенях «Бакалавр» і «Магістр» (денна і заочна форми навчання) за рахунок державного бюджету та кошти фізичних і юридичних осіб.

Випускники отримують кваліфікацію: «Вчитель трудового навчання, технологій і креслення. Вчитель інформатики».

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «БАКАЛАВР»

Прийом абітурієнтів на перший (бакалаврський) ступінь вищої освіти здійснюється на повний (за результатами ЗНО) або скорочений (за результатами вступного іспиту) термін навчання.

ПОВНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ
(за результатами ЗНО)
Спеціальність ступеня бакалавра Перелік конкурсних предметів Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі
Середня освіта (Трудове навчання та технології, інформатика) 1. Українська мова та література. 100
2. Математика. 100
3. Фізика (або біологія). 100
СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ:
2 роки на базі ОКР «Молодший спеціаліст»
(за результатами вступного іспиту)
Назви споріднених спеціальностей ОКР молодшого спеціаліста
(до 2015 р. / після 2015 р.)
1. Технологічна освіта / Середня освіта (Трудове навчання та технології).
2. Професійна освіта (Транспорт) / Професійна освіта (Транспорт).
3. Образотворче мистецтво / Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація.
4. Технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях / Галузеве машинобудування.
5. Інструментальне виробництво / Прикладна механіка.
6. Оброблювання деревини / Лісове господарство.
7. Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва  / Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.
8. Будівництво та експлуатація будівель і споруд / Будівництво та цивільна інженерія.
9. Виробництво харчової продукції / Харчові технології.
10. Швейне виробництво / Технології легкої промисловості.
11. Розробка програмного забезпечення / Інженерія програмного забезпечення.
12. Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання / Галузеве машинобудування.
13. Обслуговування систем управління і автоматики / Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.
14. Виготовлення меблів / Лісове господарство.

Підготовка бакалаврів здійснюється за кошти державного бюджету та кошти фізичних і юридичних осіб.

Вартість одного року навчання (станом на 01.09.2017 р.) становить:

  • денна форма – 12800 грн.;
  • заочна форма – 9000 грн.

Студенти денної форми навчання, що навча­ються на місцях державного замовлення, отри­мують стипендію, яка є вищою на 10% від загальної.   Студенти, які проживають у гірських районах додатково отримують надбавку до стипендії у розмірі 21%.

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «МАГІСТР»
Спеціальність ступеня магістра Споріднені спеціальності ОКР спеціаліста; напрями підготовки та спеціальності ступеня бакалавра Перелік вступних іспитів
Середня освіта (Трудове навчання та технології, інформатика) 7.01010301 Технологічна освіта 1. Іноземна мова.

2. Фаховий іспит.

6.010103 Технологічна освіта
014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)
Інші спеціальності (перехресний вступ) 1. Іноземна мова.

2. Фаховий іспит.

3. Додатковий фаховий іспит.

Термін навчання в магістратурі – 1 рік і 4 місяці.

Підготовка магістрів здійснюється за кошти державного бюджету та кошти фізичних і юридичних осіб.

Вартість одного року навчання (станом на 01.09.2017 р.) становить:

  • денна форма – 14000 грн.;
  • заочна форма – 13000 грн. 

Студенти денної форми навчання, що навча­ються на місцях державного замовлення, отри­мують стипендію, яка є вищою на 10% від загальної.   Студенти, які проживають у гірських районах додатково отримують надбавку до стипендії у розмірі 21%.

ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ

Студенти, які навчаються за спеціальністю  «Середня освіта (Трудове навчання та технології, інформатика)», крім теоретичних знань можуть отримати (факультативне навчання) права водія, розряд токаря, слюсаря, деревообробника. Дівчата, освоївши цикл обслуговуючої праці, вміють в’язати, шити і кроїти, ткати, вишивати. Кожного року найкращі студентські роботи експонуються на виставках України і за кордоном.

Усі іногородні студенти забезпечуються міс­цями у гуртожитках.

Медичне обслуговування студентів прово­диться в університетському медпункті.

В університеті функціонує Центр тестування і сертифікації, який надає допомогу в отриманні міжнародних сертифікатів з іноземних мов TOEIS та інформаційних технологій ECDL.

Угода університету з провідними ВНЗ Польщі надає студентам можливість отри­мання подвійних дипломів у межах проектів «Подвійний диплом  бакалавр», «Подвійний диплом  магістр».

Юнаки мають змогу пройти військову підго­товку за програмою офіцерів запасу на кафедрі загально­військових дисциплін Академії сухопут­них військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів).

Свої творчі здібності студенти можуть зреалі­зувати у художніх колективах університету, студентському клубі КВН, театрі мод та ін.

Творчі роботи викладачів та студентів

Адреса приймальної комісії:

вул. Івана Франка, 24, Дрогобич, Львівська обл., 82100;  тел. (03-244) 2-28-17.

Додаткова інформація на веб-сторінці приймальної комісії університету