Меню

↑ Повернутись до Абітурієнту

Інформатика


Кафедра інформатики та обчислювальної математики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка здійснює підготовку студентів за наступними освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 • Бакалавр;
 • Магістр.

Для студентів напряму підготовки та спеціальності «Інформатика» на кафедрі читаються, зокрема такі нормативні та вибіркові дисципліни:

Бакалавр
Кваліфікація: бакалавр інформатики, вчитель інформатики

 • Теорія програмування
 • Об’єктно-орієнтоване та візуальне програмування (C++, Delphi, VBA, Visual Studio)
 • Аналіз даних
 • Системи комп’ютерної математики (Maple, Mathematica, MatLab)
 • Операційні системи та системне програмування
 • Методи обчислень
 • Методи оптимізації та дослідження операцій
 • Технології баз даних (Access, MS SQL Server, FoxPro)
 • Internet-технології (HTML, PHP, CSS)
 • Інтегровані автоматизовані системи управління
 • Теорія інформації та кодування
 • Математичне моделювання та системний аналіз
 • Комп’ютерні видавничі системи
 • Прикладні пакети статистичної обробки
 • Основи комп’ютерного дизайну та системи мультимедіа
 • Системи штучного інтелекту

Магістр
Кваліфікація: магістр інформатики, викладач інформатики

 • Математичні основи криптографії
 • Нейроiнформатика (нейрокомп’ютiнг)
 • Теорія оптимального керування та прийняття рішень
 • Теорія розпізнавання образів
 • Синергетика (теорія самоорганізації та катастроф)

Педагогічна практика проходить у кращих школах регіону, ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, кафедрах ДДПУ, Жешівській вищій школі інформатики та менеджменту, тощо.

Студенти спеціальності «Інформатика» щорічно приймають участь у всеукраїнських олімпіадах з програмування та наукових конференціях. Призери олімпіад та автори кращих проектів з ІТ-техно­логій запрошуються на роботу в провідні фірми.

Після закінчення магістратури є можливість продовжити наукові дослідження в аспірантурі ДДПУ імені Івана Франка або інших вітчизняних та зарубіжних ВНЗ.

Випускники вказаної спеціальності можуть займати первинні посади:

 • Інженер з програмного забезпечення в інформаційних центрах, банківських та управлінських установах, офісах та ін.;
 • Математик-програміст;
 • Адміністратор бази даних;
 • Аналітик комп’ютерних систем;
 • Вчитель інформатики середніх навчальних закладів;
 • Викладач вищого навчального закладу;
 • Науковий співробітник.

Кафедра має потужну матеріально-технічну базу. Лабораторні заняття проходять в сучасних комп’ютерних класах з ліцензованим програмним забезпеченням (Windows XP, MS Office), оснащених мультимедійною оргтехнікою (плазмовий монітор, інтерактивні дошки, мультимедійний проектор, відеокамери).

 

УМОВИ ВСТУПУ НА НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ “ІНФОРМАТИКА”

Підготовка фахівців за напрямом “Інформатика” здійснюється на денній і заочній формах навчання за рахунок державного бюджету або коштами фізичних чи юридичних осіб.
Ліцензований обсяг (кількість місць): денна форма навчання – 50, заочна – 25.

Для вступу на денну форму навчання на спеціальність «Середня освіта. Інформатика» ДДПУ імені Івана Франка, необхідно подати сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти із таких конкурсних предметів:

 • Українська мова та література;
 • Математика;
 • Іноземна мова або
  історія України.

Вступ на заочну форму (скорочений термін) навчання на основі ОКР «Молодший спеціаліст» проводиться за співбесідою.