Меню

Абітурієнту

Скачати інформацію для абітурієнтів (pdf)

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «БАКАЛАВР»

На освітньому ступені «Бакалавр» підготовка фахівців на денній та заочній формах навчання здійснюється за такими спеціальностями:

Набір студентів на денну та заочну форми навчання
освітнього ступеня «Бакалавр»здійснюється:
 • на повний термін підготовки – за результатами зовнішнього незалежного оцінювання;
 • скорочений термін підготовки (2 роки) – за результатами вступних іспитів на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст».
ПОВНИЙ ТЕРМІН ПІДГОТОВКИ
(за результатами ЗНО)
Спеціальність ступеня бакалавра Перелік конкурсних предметів
– Середня освіта (Трудове навчання та технології, інформатика) 1. Укр. мова та література.

2. Математика.

3. Фізика або біологія.

– Середня освіта (Математика, фізика);

– Середня освіта (Математика, інформатика);

– Середня освіта (Математика, економіка);

– Середня освіта (Інформатика);

– Математика;

– Професійна освіта (Транспорт. Експлуатація та ремонт автомобілів);

– Комп’ютерні науки та інформаційні технології.

1. Укр. мова та література.

2. Математика.

3. Фізика або іноземна мова.

– Середня освіта (Фізика, математика);

– Середня освіта (Фізика, інформатика);

– Фізика та астрономія (фізика напівпровідників і діелектриків).

1. Укр. мова та література.

2. Фізика.

3. Математика або іноземна мова.

– Економіка (Економічна кібернетика);

– Менеджмент підприємницької діяльності;

– Менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу.

1. Укр. мова та література.

2. Математика.

3. Іноземна мова або географія.

СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН ПІДГОТОВКИ – 2 роки
(за результатами вступних іспитів на базі ОКР «Молодший спеціаліст»)
Спеціальність ступеня бакалавра Перелік споріднених спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
(до 2015 р. / після 2015 р.)
Середня освіта (Трудове навчання та технології, інформатика) 1. Технологічна освіта / Середня освіта (Трудове навчання та технології).

2. Професійна освіта (Транспорт) / Професійна освіта (Транспорт).

3. Образотворче мистецтво / Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація.

4. Технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях / Галузеве машинобудування.

5. Інструментальне виробництво / Прикладна механіка.

6. Оброблювання деревини / Лісове господарство.

7. Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва  / Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.

8. Будівництво та експлуатація будівель і споруд / Будівництво та цивільна інженерія.

9. Виробництво харчової продукції / Харчові технології.

10. Швейне виробництво / Технології легкої промисловості.

11. Розробка програмного забезпечення / Інженерія програмного забезпечення.

12. Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання / Галузеве машинобудування.

13. Обслуговування систем управління і автоматики / Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.

14. Виготовлення меблів / Лісове господарство.

Професійна освіта (Транспорт. Експлуатація та ремонт автомобілів)

 

1. Професійна освіта (Транспорт) / Професійна освіта (Транспорт).

2. Технологічна освіта / Середня освіта (Трудове навчання та технології).

3. Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів / Автомобільний транспорт.

4. Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання / Галузеве машинобудування.

Економіка (економічна кібернетика) 1. Прикладна статистика / Економіка.

2. Економіка підприємства / Економіка.

3. Фінанси і кредит / Фінанси, банківська справа та страхування.

4. Інформаційна діяльність підприємства / Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

5. Розробка програмного забезпечення / Інженерія програмного забезпечення.

6. Комерційна діяльність / Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

7. Бухгалтерський облік / Облік і оподаткування.

8. Оціночна діяльність / Фінанси, банківська справа та страхування.

9. Маркетингова діяльність / Маркетинг.

10. Товарознавство та комерційна діяльність / Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

11. Організація виробництва / Менеджмент.

Комп’ютерні науки та інформаційні технології 1. Обслуговування програмних систем і комплексів / Комп’ютерні науки та інформаційні технології.

2. Обслуговування систем баз даних і знань / Комп’ютерні науки та інформаційні технології.

3. Обслуговування комп’ютерних систем і мереж / Комп’ютерна інженерія.

4. Розробка програмного забезпечення / Інженерія програмного забезпечення.

5. Обслуговування систем управління і автоматики / Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.

6. Обслуговування комп’ютеризованих інтегро­ваних і робототехнічних систем / Автоматиза­ція та комп’ютерно-інтегровані технології.

Середня освіта (Інформатика) 1. Розробка програмного забезпечення / Інженерія програмного забезпечення.

2. Обслуговування систем управління і автоматики / Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.

3. Обслуговування програмних систем і комплексів / Комп’ютерні науки та інформаційні технології.

4. Обслуговування комп’ютерних систем і мереж / Комп’ютерна інженерія.

5. Початкова освіта (спеціалізація «Оператор комп’ютерної техніки»).

Підготовка бакалаврів здійснюється за кошти державного бюджету та кошти фізичних і юридичних осіб.

Вартість одного року навчання (станом на 01.09.2017 р.) становить:

 • денна форма – 12800 грн.;
 • заочна форма – 9000 грн.

Студенти денної форми навчання, що навча­ються на місцях державного замовлення, отри­мують стипендію, яка на окремих спеціаль­ностях є вищою на 10% від загальної.

Студенти, які проживають у гірських районах додатково отримують надбавку до стипендії у розмірі 21%.

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «МАГІСТР»

На освітньому ступені «Магістр» підготовка фахівців на денній та заочній формах навчання здійснюється за такими спеціальностями:

Термін навчання в магістратурі – 1 рік і 4 місяці.

Підготовка магістрів здійснюється за кошти державного бюджету та кошти фізичних і юридичних осіб.

Вартість одного року навчання (станом на 01.09.2017 р.) становить:

 • денна форма – 14000 грн.;
 • заочна форма – 13000 грн. 

Студенти денної форми навчання, що навча­ються на місцях державного замовлення, отри­мують стипендію, яка на окремих спеціаль­ностях є вищою на 10% від загальної.

Студенти, які проживають у гірських районах додатково отримують надбавку до стипендії у розмірі 21%.

Додаткова інформація щодо вступу в магістратуру на веб-сторінці приймальної комісії університету

НАУКА В ІНСТИТУТІ

На кафедрах інституту функціонують відомі в Україні та за її межами наукові школи:

 • «Теорія електронних, поляронних та екситонних станів у наноструктурах напівпровідників і діелектриків» (керівник – проф., д.ф.-м.н. Бойчук В.І.);
 • «Фізика напружених квантово-розмірних наногетеросистем» (керівник – проф., д.ф.-м.н. Пелещак Р.М.);
 • «Структура та магнітні властивості кристалічних та аморфних напівпровідникових матеріалів» (керівник – проф., д.ф.-м.н. Цмоць В.М.);
 • «Спектральна теорія функцій» (керівник – проф., д.ф.-м.н. Винницький Б.В.);
 • «Сучасні проблеми технологічної та професійної освіти» (керівник – проф., д.пед.н. Оршанський Л.В.).

Студенти, які виявили схильність до науко­вої діяльності, залучаються до роботи у науко­во-дослідних лабораторіях інституту, мають мож­ливість навчатися в аспірантурі за такими науковими спеціальностями:

 • 011 Освітні, педагогічні науки;
 • 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями);
 • 051 Економіка;
 • 104 Фізика та астрономія;
 • 105 Прикладна фізика та наноматеріали;
 • 111 Математика.
ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ

Усі іногородні студенти забезпечуються міс­цями у гуртожитках.

В університеті функціонує Центр тестування і сертифікації, який надає допомогу в отриманні міжнародних сертифікатів з іноземних мов TOEIS та інформаційних технологій ECDL.

Угода університету з провідними ВНЗ Польщі (Полонійною академією у Ченстохові, Краківсь­ким педагогічним університетом, Жешувським університетом та ін.) надає студентам можливість отримання подвійних дипломів у межах проектів «Подвійний диплом  бакалавр», «Подвійний диплом  магістр».

Юнаки мають змогу пройти військову підго­товку за програмою офіцерів запасу на кафедрі загальновійськових дисциплін Академії сухопут­них військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів).

Свої творчі здібності студенти можуть зреалі­зувати у художніх колективах університету, народно-просвітницькій студії «Ровесник», студентському клубі КВН, театрі мод, гуртках декоративно-ужиткової творчості.

Любителям спорту будуть раді численні спортивні секції університету.

Медичне обслуговування студентів прово­диться в університетському медпункті.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ

Випускники інституту працюють:

 • в освітніх установах (вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації, загальноосвітніх школах, технічних ліцеях, Будинках творчості школярів та ін.);
 • на підприємствах машинобудівного комп­лексу та легкої промисловості, підприємствах технічного обслуговування автомобілів, у фірмах з продажу автотранспортних засобів.
 • у сфері готельного, курортного та туристичного сервісу;
 • фінансовому секторі та кредитно-банківських установах;
 • на керівних посадах підприємств, установ й організацій (у сфері освіти та виробничого навчання);
 • у сфері розробки й контролю якості  програмного забезпечення;
 • службах соціального захисту громадян, фіскальних органах та ін.

Адреса приймальної комісії:
вул. Івана Франка, 24, Дрогобич,
Львівська обл., 82100;
тел. (03-244) 2-28-17.

Додаткова інформація на веб-сторінці приймальної комісії університету