↑ Return to Архів

Випуск 38, 2016

[Титул]{Title}

[Зміст]{Contents} 290–293

Біла С. [Унійні процеси у Львівській та Перемишльській єпархіях в українській історіографії другої половини XVII – початку ХVIII століть]{The church union processes in Lviv and Przemysl dioceses in the Ukrainian historiography of the late 17th – early 18th century} 4–14

Стецик Ю. [Циркулярні листи протоігумена Онуфрія Братковського як джерело до регламентації життя чернецтва (1772 – 1775 рр.)]{The circular letters of the protohegumen Onuphrius Bratkovsky as a source of monastic rules (1772 – 1775)}15–28

Галик В. [Навчання Івана Франка у Дрогобицькій гімназії імені Франца-Йосифа І]{Ivan Franko’s schooling at the Franz Joseph I Gymnasium in Drohobych} 29–49

Тимошенко О. [Еволюція РУП: від автономії до самостійності]{The Evolution of RUP: from Autonomy to Independence} 50–76

Лозинська І. [Діяльність російської окупаційної влади у Галичині у 1916 – 1917 рр.]{The activities of the Russian occupation authorities in Galicia in 1916 and 1917} 77–88

Руда О. [Роль єврейських культурно-освітніх товариств у розвитку національного шкільництва в Галичині (1923 – 1939)]{The role of Jewish cultural societies in raising the educational level of the population of Galicia (1923 – 1939)} 89–106

Футала В. [Український визвольний рух 1920 – 1950-х рр. крізь призму української зарубіжної біографістики]{Ukrainian Liberation Movement of 1920s – 1950s in the light of Ukrainian biography studies abroad} 107–121

Ільницький В. [Перебудова діяльності українських націоналістів у Карпатському краї ОУН (кінець 1940-х – 1950-ті рр.)]{Reorganization of the activities of Ukrainian nationalists in the Carpathian area of the OUN (late 1940s – 1950s)} 122–133

Нефьодов Д. [Історіографія робітництва УРСР повоєнного двадцятиріччя: дослідження проблеми в другій половині 1960-х – першій половині 1980-х рр.]{Historiography of the Ukrainian SSR working class of the two postwar decades: research of the topic in the second half of 60’s – first half of the 80’s} 134–149

Лозинський А. [Сучасна історіографія про сутність і зміст «українського питання» напередодні Першої світової війни]{Modern historiography on the nature and content of the «Ukrainian Problem» on the eve of the World War I} 150–165

Коваль А. [Перший тріумвірат: процес утворення та початковий етап діяльності]{The First Triumvirate: formation and the first stage of its activity} 166–179

Тарнавський Р. [Військово-політична діяльність Марка Ліцінія Красса та питання фінансів]{The military and political activity of Marcus Licinius Crassus and the financial issue} 180–190

Олійник Микола. [Внесок Гая Марія у професіоналізацію римського війська]{Contribution of Gaius Marius to professionalization of the Roman military} 191–218

Гуменний В. [Образ Парфянських кампаній Антонінів і політична пропаганда Римської імперії у ІІ ст. н. е.]{The image of the Parthian campaigns in the Age of the Antonines and Roman political propaganda in the second century CE} 219–233

Маркович М. [Релігійне життя Римської імперії у середині IV ст.]{The religious life of the Roman Empire in the mid-fourth century CE} 234–245

Петречко О. [Поховальний обряд римлян у контексті уявлень античного суспільства про душу]{A burial rite of the Romans in the context of the ancient society conception of the soul} 246–267

[Список скорочень]{List of abbreviations} 268

[Реферати]{Abstracts} 269–285

[Наші автори]{Our authors} 286–289

[Вимоги]{Requirements} 294–295