Архів

Випуск 32, 2013

[Титул]{Title} [Зміст]{Contents} 221–224 Іваник М. [Роль повітових рад у системі місцевого самоврядування Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ ст.]{The role of district councils in the local self-government system of Galicia in the second half of the 19th – the early 20th century} 4–13 Тимошенко О. [Діяльність Ліберально-демократичних партій Наддніпрянської України у період Російської революції …

View page »

Випуск 34, 2014

[Титул]{Title} [Зміст]{Contents} 252–257 Батюк Т. [Публіцистична діяльність Мирона Кордуби у міжвоєнний час]{Journalistic activities of Myron Korduba in the interwar period} 4–15 Біла С. [Процес переходу до унії Львівської Ставропігії в українській історіографії]{The process of transition to the Lviv Stauropegic Union in the Ukrainian historiography} 16–30 Вишневський С. [Діяльність навчальних, спеціалізованих та виховних закладів у м. …

View page »

Випуск 36, 2015

[Титул]{Title} [Зміст]{Contents} 252–255 Стецик Ю. [Ченці Лішнянського василіанського монастиря Св. пророка Іллі: біографічні відомості (1773 – 1774 рр.)]{The Monkhood of the Basilian Monastery of St. Prophet Illya in Lisnja: Biographic Information (1773 – 1774)} 4–17 Тельвак В., Педич В. [Персональний склад Львівської історичної школи Михайла Грушевського: методологічний аспект]{Teaching Staff of Mykhaylo Hrushevsky’s Lviv Historical School: …

View page »

Випуск 38, 2016

[Титул]{Title} [Зміст]{Contents} 290–293 Біла С. [Унійні процеси у Львівській та Перемишльській єпархіях в українській історіографії другої половини XVII – початку ХVIII століть]{The church union processes in Lviv and Przemysl dioceses in the Ukrainian historiography of the late 17th – early 18th century} 4–14 Стецик Ю. [Циркулярні листи протоігумена Онуфрія Братковського як джерело до регламентації життя …

View page »

Випуск 40, 2017

[Титул]{Title} [Зміст]{Contents} 296–299 Біла С. [Унійні процеси в Перемишльській, Львівській та Луцькій єпархіях у дослідженнях Мирослава Марусина]{The union processes in Przemysl, Lviv and Lutsk dioceses in the studies of Myroslav Marusyn} 4–14 Вурловська М. [Кіно у повсякденному житті мешканців Дрогобиччини у повоєнний період (1944 – 1958)]{Cinema in everyday life of the inhabitants of Drohobych region in the postwar period …

View page »