Редколегія

Прізвище, ім’я,
по батькові
Основне місце роботи Посада Науковий ступінь Вчене звання
Головний редактор серії «Історія»
Петречко
Олег Михайлович
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка завідувач кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін доктор історичних наук професор
Заступник головного редактора
Попп
Руслана Петрівна
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка доцент кафедри історії України кандидат історичних наук доцент
Члени редколегії
Андрєєв
Віталій Миколайович
Херсонський державний університет завідувач кафедри всесвітньої історії та історіографії доктор історичних наук професор
Бальбуза Катерина університет  Адама Міцкевича у м. Познань (Польща) професор кафедри історії античних суспільств доктор габілітований з історії професор
Зашкільняк
Леонід Опанасович
Львівський національний університет імені Івана Франка завідувач кафедри історії країн Центральної та Східної Європи доктор історичних наук професор
Ільницький Василь Іванович Дрогобицький державний унвіерситет імені Івана Франка завідувач кафедри історії України доктор історичних наук доцент
Кондратюк
Костянтин Костянтинович
Львівський національний університет імені Івана Франка професор кафедри новітньої історії України доктор історичних наук професор
Луць Іренеуш Університет Марії Кюрі-Склодовської у м. Люблін (Польща) ад’юнкт з науковим ступенем доктора габілітованого кафедри історії стародавнього світу доктор габілітований з історії
Масненко
Віталій Васильович
Черкаський національного університету ім. Б. Хмельницького професор кафедри історії України доктор історичних наук професор
Слапек
Даріуш
Університет Марії Кюрі-Склодовської

у м. Люблін (Польща)

завідувач кафедри стародавньої історії доктор габілітований з історії професор
Ставнюк
Віктор Володимирович
Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

завідувач кафедри історії стародавнього світу та середніх віків

доктор історичних наук  

професор

Тельвак
Віталій Васильович
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка професор кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін доктор історичних наук професор
Тимошенко
Леонід Володимирович
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка декан історичного факультету кандидат історичних наук професор
Футала
Василь Петрович
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка професор кафедри історії України доктор історичних наук професор
Відповідальний секретар
Медвідь Оксана Василівна Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка доцент кафедри історії України кандидат історичних наук доцент