Зовнішні рецензенти

Прізвище, ім’я,
по батькові
Основне місце роботи Посада Науковий ступінь Вчене звання 
Барвінська
Поліна Іванівна
Одеський національний університет імені І.І.Мечнікова доцент кафедри нової та новітньої історії доктор історичних наук доцент
Брехуненко
Віктор Анатолійович
Інститут української археографії та джерелознавства НАН України імені М. С. Грушевського завідувач відділу історії і теорії археографії та спеціальних джерелознавчих наук доктор історичних наук професор

 

Качараба
Степан Петрович
Львівський національний університет імені Івана Франка завідувач кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн доктор історичних наук професор

 

Кріль
Михайло Михайлович
Львівський національний університет імені Івана Франка професор кафедри історії країн Центральної та Східної Європи доктор історичних наук професор
Сергєєв
Іван Павлович
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Професор кафедри історії стародавнього світу та середніх віків доктор історичних наук професор
Сухий
Олексій Миколайович
Львівський національний університет імені Івана Франка завідувач кафедри новітньої історії України доктор історичних наук професор
Яровий
Валерій Іванович
Київський національний університет імені Тараса Шевченка завідувач кафедри історії слов’ян доктор історичних наук професор