Лозинська Ірина Григорівна

Lozyncqka01Лозинська Ірина Григорівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народилася 02.02. 1970 р. у м. Дрогобичі.

Освіта. У 1987 році закінчила з золотою медаллю середню школу № 16 м. Дрогобича. У 1987–1992 рр. навчалася на історичному факультеті Львівського університету імені Івана Франка. У 1992 р. отримала диплом з відзнакою за спеціальністю: історик, викладач історії. У 1995 – 1998 рр. навчалася в аспірантурі  Львівського університету імені Івана Франка. Дисертацію захистила 8 червня 2010 р. у спеціалізованій вченій раді К 35.051.12 Львівського національного університету імені Івана Франка зі спеціальності 20.00.22 – військова історія. У 2014 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри всесвітньої історії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Трудова діяльність. З 1992 р. – вчитель історії СШ № 5 м. Дрогобича. З 1993 р. – асистент кафедри загальної історії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. З 1995 р. – викладач кафедри загальної історії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. З 1998 р. – викладач кафедри всесвітньої історії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. З 1999 р. – старший викладач кафедри всесвітньої історії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. З 2011 р. – доцент кафедри всесвітньої історії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Наука. З 1995 р. наукові інтереси були пов’язані з етнологією, а саме з проблемою дослідження ролі зерна і його символів у звичаях і обрядах українського народу. Досліджено сфери народної культури і побуту українців, в яких зерно виступає, як важливий складовий компонент обряду, звичаю чи традиції; встановлено час народження тих чи інших обрядів; виявлено раціональне начало, сакральний зміст і магічні елементи обрядів та звичаїв з використанням зерна в побуті українського народу  як в минулому, так і тепер. Цей напрям дослідження представлений 12 публікаціями.

З 2007 р. наукові інтереси стосувались проблеми діяльності російських воєнних генерал-губернаторств на території Галичини в роки Першої світової війни, що зумовило вибір теми  кандидатської дисертації «Російські воєнні генерал-губернаторства у Галичині в період Першої світової війни» (науковий керівник проф. Сухий О.М.). Цей напрям дослідження представлений 12 публікаціями та дисертацією, в якій охарактеризовано загострення відносин між Російською імперією та Австро-Угорщиною напередодні Першої світової війни та показати місце в цьому конфлікті Галичини; з’ясовано характер та зміст діяльності російської окупаційної влади в Галичині та створення російських адміністративних органів на територіях “зайнятих по праву війни”; розкрито зміст роботи російських тимчасових воєнних генерал-губернаторств та ставлення російської адміністрації до українського і польського питання у краї; визначено характер відносин російських окупаційних властей з місцевими русофілами та їх організаціями і політичними лідерами; висвітлено ставлення російських властей до національно-релігійного, культурно-освітнього питань у Галичині.

З 2010 р. наукові інтереси стосувались проблеми дослідження всесвітньої історії в українській історіографії у ХІХ-ХХ ст., зокрема проблеми Першої світової війни. Проаналізовано ступінь наукової розробки проблеми в українській історіографії; вивчено науково обґрунтовану періодизацію історіографії Першої світової війни; досліджено ключові проблеми історії Першої світової війни, розроблені представниками історичних шкіл; проаналізовано основні точки зору українських вчених другої половини ХХ ст. на проблеми Першої світової війни, здобутки української історіографії початку ХХІ ст. з проблем Першої світової війни. Результати  дослідження зафіксовано в  статті та розділі кафедральної монографії.

Основні публікації.

Лозинська І.Г. Використання зерна в сімейних обрядах Дрогобиччини / І.Г. Лозинська // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 1996. − Вип. ІІ. – С. 76-80.

Лозинська І.Г. Обрядове використання зерна у новорічних вітаннях українців / І.Г. Лозинська // Патріархат. – Нью-Йорк, 1997. – Ч. 12. − С. 13-20.

Лозинська І.Г. Кутя як один з видів ритуальної їжі українців / І.Г. Лозинська // Історія релігій в Україні: Матеріали VIII Міжнародного круглого столу. (11 − 13 травня 1998 р.). – Львів, 1998. – С. 139-140.

Лозинська І.Г. Деякі аспекти вживання зерна в похоронній і поминальній обрядовості українців / І.Г. Лозинська // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 1998. – Вип. ІІІ. – С. 246-253.

Лозинська І.Г. Використання зерна в поминальних обрядах українців / І.Г. Лозинська // Історія релігій в Україні: Матеріали ІХ міжнародної конференції. (11 − 13 травня 1999 р.) – Львів, 1999. – С. 128-130.

Лозинська І.Г. М.Ф. Сумцов про використання зерна у звичаях і обрядах українців / І.Г. Лозинська // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету. – Львів, 2000. – С. 89-102.

Лозинська І.Г. Зерно в зимовій обрядовості українців / І.Г. Лозинська // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 2000. – Вип. IV. – С. 286-297.

Лозинська І.Г. До питання про символіку зерна в похоронній і поминальній обрядовості українців / І.Г. Лозинська // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки ДДПУ імені Івана Франка / Ред. кол. Т.Біленко (гол. ред.), Р.Попп, С.Макарчук та ін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2001. – Вип. 7. – С. 160-171.

Лозинська І.Г. Вживання зерна в літніх календарних обрядах українців / І.Г. Лозинська // Етнос. Культура. Нація: Збірник наукових статей. – Дрогобич, 2002. – Вип. 3. – С. 86-94.

Лозинська І.Г. Вживання зерна в літньо-осінньому циклі календарних свят українців / І.Г. Лозинська // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич: Коло, 2003. – Вип. VІI. – С. 446-454.

Лозинська І.Г. Зерно у весільних обрядах українців / І.Г. Лозинська // Етнос. Культура. Нація. Збірник наукових статей. – Дрогобич, 2006. – Вип. 5. – С. 223-230.

Лозинська І.Г. Національна історіографія українського парамілітарного руху в Галичині кінця ХІХ – початку ХХ ст. / І.Г. Лозинська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2007. – Вип. 2. – С.199-204.

Лозинська І.Г. Українська історіографія Першої світової війни: стан та перспективи досліджень / І.Г. Лозинська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – Вип. 3. – С.179-194.

Сухий О.М., Лозинська І.Г. Становище українського населення в Галичині на початку Першої світової війни та репресії австрійської влади / О.М.Сухий, І.Г. Лозинська // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2010. – Вип. XXVIII. – С.135-139.

Лозинська І.Г. Російське воєнне генерал-губернаторство у Галичині (1914–1915 рр.) / І.Г. Лозинська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В.Гнатюка. Серія: Історія / за заг. ред. проф. І.С. Зуляка. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. – Вип. 1. – С.47-52.

Сухий О.М., Лозинська І.Г. “Українське питання” напередодні та на початку Першої світової війни / О.М. Сухий, І.Г. Лозинська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В.Гнатюка. Серія: Історія / за заг. ред. проф. І.С. Зуляка. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. – Вип. 1. – С.41-47.

Лозинська І.Г. Організація управління російського воєнного генерал-губернаторства у Галичині у 1916 р. / І.Г. Лозинська // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. кол. Т. Біленко (головний редактор), Р. Попп, С. Макарчук та ін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2010. – Випуск двадцять шостий. Історія. − С. 59-70 с.

Лозинська І.Г. Національне питання в діяльності Тимчасового російського воєнного генерал-губернаторства (серпень 1914 р.  травень 1915 р.) / І.Г. Лозинська // Дрогобицький краєзнавчий збірник. − Дрогобич: Коло, 2011. − Вип. ХІV-ХV. − С. 330-337.

Лозинська І.Г. Діяльність Тимчасового російського воєнного генерал-губернаторства в сфері освіти (серпень 1914 р. – травень 1915 р.) / І.Г. Лозинська // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. кол. Т. Біленко (головний редактор), Р. Попп, С. Макарчук та ін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – Випуск двадцять восьмий. Історія. – С. 120-132.

Лозинська І.Г. Освітня політика російської окупаційної влади в Галичині в період Першої світової війни / І.Г. Лозинська // Fasciculi Musei Regionalis Brozozoviensis. – № 5. – Brzozόw, 2011. – S. 217-235.

Лозинська І.Г. Деякі аспекти діяльності російської окупаційної влади у Львові в роки Першої світової війни / І.Г. Лозинська // Проблеми гуманітарних наук. Наукові записки ДДПУ, 2012. – Випуск 30. –  Історія. – С. 94-108.

Лозинська І.Г. Економічна політика адміністрації Ф. Трепова в Галичині / І.Г. Лозинська // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / ред. кол. Н. Скотна (головний редактор), О.Петречко (редактор розділу) та ін. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – Випуск тридцять другий. Історія. – С. 123-137.

Лозинська І.Г. Церковна політика російської окупаційної влади в Галичині в роки Першої світової війни / І.Г. Лозинська // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Випуск ХVІІ-ХVІІІ. – Дрогобич: Коло, 2014. – С. 266-274.

Лозинська І.Г. Організація судової системи у Галичині в роки Першої світової війни / І.Г. Лозинська // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / ред. кол. Н. Скотна (головний редактор), О. Петречко (редактор розділу) та ін. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – Випуск тридцять четвертий. Історія. – С. 97-112.

Навчально-методичні посібники

  1. Історія слов’янських народів. Методичні матеріали до самостійної роботи студентів заочної форми навчання для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» галузі знань 0203 Гуманітарні науки, напряму підготовки 6.020302 Історія. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 50 с.
  2. Україна в Європі і світі: Методичні матеріали для семінарських занять [для студентів І (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки 6.020302 «Історія»]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 74 с.
  3. Перша світова війна і Східна Галичина. Конспект лекцій. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2017. – 96 с.
  4. Перша світова війна і Східна Галичина:методичні матеріали до семінарських занять / І.Г. Лозинська.– Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. –  19 с.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН

  1. Тимчасове військове генерал-губернаторство Галичини: напрямки економічної політики // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2016. – Вип. 16. – С. 77 – 87. (Index Copernicus International)

Наукові статті у фахових виданнях України

  1. Економічна політика адміністрації Ф.Ф. Трепова в Галичині // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць ДДПУ імені Івана Франка / Ред. кол. Н. Скотна (гол. ред.), О.Петречко та ін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – Випуск тридцять другий. Історія. – С. 123 − 137.
  2. Церковна політика російської окупаційної влади в Галичині в роки Першої світової війни // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Випуск ХVІІ-ХVІІІ. – Дрогобич: Коло, 2014. – С. 266 – 274.
  3. Організація судової системи у Галичині в роки Першої світової війни // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. кол. Н. Скотна (головний редактор), О. Петречко (редактор розділу) та ін. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 34. Історія. – С. 97 – 112.
  4. Діяльність російської окупаційної влади у Галичині у 1916-1917 рр. // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Історія» / ред. кол. О. Петречко (головний редактор), та ін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. – Випуск тридцять восьмий. – С. 77 – 88.
  5. Організація російського цивільного управління у Галичині (серпень – вересень 1914 року) // Східноєвропейський історичний вісник. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – Вип. 2. – С. 21 – 31.

Вклад у розвиток кафедри. Участь у дослідженні кафедральної теми «Проблема всесвітньої історії в українській історіографії ХІХ-ХХ ст.». Керівник-організатор співпраці між історичним факультетом Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка та Гуманістичним відділом Люблінського університету імені Марії Кюрі-Склодовської (РП).

Громадська діяльність. Голова профбюро історичного факультету. Член трудового колективу університету та факультету, Вченої ради історичного факультету.

Інтереси та вподобання. Сфера наукових інтересів – окремі проблеми етнології, дослідження історії Галичини першої половини ХХ ст.; славістика.

Є керівником міжнародної співпраці між історичним факультетом ДДПУ імені Івана Франка та Гуманістичним відділом Люблінського університету Марії Кюрі-Склодовської (Польща).

Учасник міжнародних та всеукраїнських конференцій, зокрема за період 2014-2018 рр. взяла участь у роботі 15-ти наукових конференцій.

Систематично керує написанням курсових і випускових (магістерських) робіт студентів. Під її керівництвом було опубліковано 13 наукових статей студентів історичного факультету.

Оновлено: 8 Листопад, 2018