↑ Повернутись до Кафедри

Кафедра історії України

Кафедра історії України

Завідувач кафедри – доктор історичних наук, доцент Ільницький Василь Іванович.

Поштова адреса: 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Лесі Українки, 46, каб. 303.

Електронна адреса: kafistoriiukrainy@gmail.com

 

Рік заснування кафедри: 1993, попередні назви кафедри: кафедра історії України та політології (1993 – 2002), кафедра історії України (2002 – 2007), кафедра нової та новітньої історії України (2007 – 2017)

Попередні завідувачі кафедри:

1993–1999 – кандидат історичних наук, доцент Батюк Володимир Степанович;

1999–2009 – кандидат історичних наук, доцент Футала Василь Петрович;

2009–2014 – доктор історичних наук, професор Сеньків Михайло Васильович;

2014–2016 – (в. о. завідувача кафедри) кандидат педагогічних наук, доцент Галів Микола Дмитрович;

2016–2017 – доктор історичних наук, професор Футала Василь Петрович.

 

Професорсько-викладацький склад кафедри – 9 викладачів, з них – 1 професор, доктор наук; 8 доцентів, кандидатів наук.

 

Ільницький Василь Іванович Ільницький Василь Іванович
завідувач кафедри, доктор історичних наук, доцент

 

Контактні засоби зв’язку:
vilnickiy@gmail.com

Футала Василь Петрович Футала Василь Петрович
доктор історичних наук, професор

 

Контактні засоби зв’язку:
vfutala@ukr.net

Попп Попп Руслана Петрівна
кандидат історичних наук, доцент

 

Контактні засоби зв’язку:
ryslana_popp@ukr.net

Медвідь Оксана Василівна Медвідь Оксана Василівна
кандидат історичних наук, доцент

 

Контактні засоби зв’язку:
oksana-medvid@ukr.net

Стецик Стецик Юрій Орестович
кандидат історичних наук, доцент

 

Контактні засоби зв’язку:
stetsyk_u_o@ukr.net

Галів Галів Микола Дмитрович
кандидат педагогічних наук, доцент

 

Контактні засоби зв’язку:
halivm@yahoo.com

Батюк Батюк Тарас Володимирович
кандидат історичних наук, доцент

 

Контактні засоби зв’язку:
tbatyuk@gmail.com

Лучаківська Лучаківська Іванна Львівна
кандидат історичних наук, доцент

 

Контактні засоби зв’язку:
ivanna.luch@gmail.com

Лазурко Лідія Миколаївна Лазурко Лідія Миколаївна
кандидат історичних наук, доцент

 

Контактні засоби зв’язку:
lazurkol@gmail.com

Жгут Галина Романівна Жгут Галина Романівна
старший лаборант кафедри

Напрями наукових досліджень:

Соціально-політичні та духовні процеси на західноукраїнських землях (кінець  ХVІІІ – ХХ ст.): політичні та соціально-економічні процеси на західноукраїнських землях у першій половині ХХ ст.; історіографія українських політичних партій та громадських організацій в міжвоєнній Польщі; український національно-визвольний рух у Карпатському краї ОУН (1945 – 1954 рр.); українська інтелігенція Галичини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.); інтелектуальні біографії відомих західноукраїнських істориків і педагогів; розвиток системи освіти в Галичині наприкінці ХVІІІ – на початку  ХХ ст.; соціально-політичні та духовно-культурні процеси на західноукраїнських землях у 40 – 80-х рр. ХХ ст.

Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:

на історичному факультеті:

 • Історія України;
 • Історіографія історії України та історії слов’янських народів;
 • Історія українського війська;
 • Історія Організації українських націоналістів і Української повстанської армії;
 • Історія української діаспори;
 • Актуальні проблеми національно-визвольних змагань в Україні в 1914 − 1920 рр.;
 • Більшовицький режим і доля західноукраїнської інтелігенції (1939 − 1953 рр.);
 • Концепція національної революції ОУН та боротьба за її реалізацію (30 − 40 рр. ХХ ст.);
 • Геополітична роль України та Польщі в Європі на сучасному етапі;
 • Українська діаспора: історія і сучасність;
 • Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях у 1920 − 1950 рр.: історіографія проблеми.

 

 

на інших факультетах:

 • Історія України;
 • Історія української діаспори;
 • Історія українського війська;
 • Історія Організації українських націоналістів і Української повстанської армії;
 • Історія сучасного світу.
Оновлено: 7 Листопад, 2018