Смуток Леся Вікторівна

Смуток Леся Вікторівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії. Народилася 28 серпня 1977 року.

Освіта. У 1994 році після закінчення середньої школи вступила на історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка і закінчила повний курс, отримавши кваліфікацію «Історик. Викладач історії». У 2002 році вступила до аспірантури Київського університету імені Тараса Шевченка. У 2008 році  захистила дисертацію на тему «Адміністративний, господарський та етноконфесійний розвиток Нового Самбора у XV – XVIII ст.» за спеціальністю 07.00.01 – історія України. У 2014 р. отримала вчене звання доцента.

Трудова діяльність. З 2008 р. працювала викладачем на кафедрі давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. З 2014 року – доцент цієї ж кафедри. З  вересня 2016 р. перейшла працювати на кафедру всесвітньої історії. Забезпечує викладання дисципліни «Історія середніх віків»..

Наука. У 2002 – 2008 рр. досліджувала історію міста Нового Самбора, його адміністративний, етноконфесійний та господарський розвиток у XV—XVIII ст., опрацювала документальні збірки архівів та бібліотек Львова. Продовжує займатися проблемами урбаністики ранньомодерного й нового часу.  Досліджує історію населених пунктів Прикарпаття.

 

Перелік наукових та методичних праць.

Монографії

Смуток Л. Нариси з історії Самбора. Т. 1. Адміністративний, господарський та етноконфесійний розвиток у XV-XVIII ст. – Дрогобич: Коло, 2012.  – 192 с.

Смуток І., Смуток Л. Матеріали до генеалогії шляхти Галичини. – Дрогобич, 2013. – Т. 1. Легітимації 1776-1817 р. – 672 с.

Смуток І., Смуток Л. Розділ 2. Історія села Східниця в 16-18 ст. // Нариси історії Східниці. – Дрогобич, 2013. – С. 33-44.

Смуток І., Смуток Л. Генеалогія руської шляхти Перемишльської землі (XV – XVIII ст.). Родоводи. Ч. 1. (Бандрівські – Білашівські).  – Дрогобич: Посвіт, 2015.– 353 с.

Статті

Смуток Л. Новий Самбір за інвентарем Самбірського староства 1585 року. //Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич: Вимір, 2003. – Вип. 7. – С. 484-504.

Смуток Л. Поіменний перепис єврейського населення Нового Самбора  1764 р. // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич: Коло, 2004. – Вип. 8. – С. 462-473.

Смуток Л. Новий Самбір та Самбірський замок у XVI – XVIII ст // Вісник Київського славістичного університету. – 2006. – № 27. – С. 179-186.

Смуток Л. Фінансове господарство Нового Самбора у XVI – XVIII ст. // Історична панорама: збірник наукових статтей ЧНУ. Спеціальність “Історія”. – Чернівці: Видавництво ЧНУ «Рута», 2007. – Вип. 5. – С. 7-23.

Смуток Л. Етноконфесійний склад жителів Нового Самбора  в XV – XVIII ст. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль: ТНПУ, 2007. – Вип.2. – С. 156-161.

Смуток Л. Руська громада Нового Самбора у XV – XVIII ст. // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – 2009. – Вип. 13. – С. 119-125.

Лазорак Б., Смуток Л. “Діялося у Кам’янці-Подільському року божого 1664 на суді духовному консисторському”: конфлікт кам’янецького намісника Михайла Гунашевського з духовенством, руським магістратом і парафіяльною громадою церкви Івана Хрестителя // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип. XVІ. – Дрогобич: Коло, 2012. –  С. 447-473.

Смуток Л. Історія Самбора у XV – XVIII ст. у працях вітчизняних та зарубіжних дослідників (ХІХ – ХХ ст.) // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім.. Івана Франка, 2011. – Вип. 28. Історія. – С. 186-197.

Смуток Л. [рец. на кн.:] Петришак Богдана. “Лицар Пера і Каламаря” – писар міста Львова Войцех Зимницький (1583 – 1639). – Львів, 2011. – 208 с. (Львівські історичні праці. Дослідження. – Вип. 3) // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип. XVІ. – Дрогобич: Коло, 2012. – С. 575-576.

Смуток Л., Смуток І. Оборонні споруди міста Самбора XVI – XVIII  ст. // Підземне середовище Самбора. Матеріали наукової конференції. – Самбір, 2013. – С. 49-53.

Галів М., Смуток Л. Дрогобицький повіт за поборовим реєстром Перемишльської і Сяноцької земель 1507 р. // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 2014. – Вип. XVII – XVIII. – С. 441-451.

Смуток Л. Система управління у королівських містах Руського воєводства  у XV – XVIII ст. (на прикладі Нового Самбора) // Гілея. Науковий вісник. – Київ, 2014. – Вип. 80 (№ 1). – С. 135-139.

Смуток І., Смуток Л. Шляхта Турківщини: перші документальні згадки (XIV – XVII ст.) // Літопис Бойківщини. – Рік 2015. – Ч.2/89(100). – С.88 – 91.

Посібники

Світлана Біла, Леся Смуток. Методика викладання історії у вищому навчальному закладі. Методичні матеріали до самостійної роботи студентів.– Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 94 с.

Леся Смуток. Основи історичного музеєзнавства. Методичні матеріали до самостійної роботи студентів. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 50 с.

Леся Смуток. Охорона і збереження пам’яток історії та культури. Методичні матеріали до самостійної роботи студентів.Дрогобич: Ред. – вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – 46 с.

Монографії:

 1. Генеалогія руської шляхти Перемишльської землі (XV – XVIII ст.). Родоводи. Ч. 1. (Бандрівські – Білашівські). – Дрогобич: РВ ДДПУ, 2015. – 334 с. (співавтор – Смуток І.) (авт. частка – 89 с.)
 2. Матеріали до генеалогії шляхти Галичини. –Т. 1. Легітимації 1776-1817 рр. – Біла Церква: Видавець Пшонківський О. В., 2016. – 600 с. (співавтор – Смуток І.) (авт. частка – 300 с.)
 3. Джерела до історії Дрогобицько-Самбірського підгір’я (15 – 19 ст.). Т. 1. Інвентарі Ільницької і Либохірської країн Самбірської економії 1749 і 1768 рр. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – 257 с. (співавтор – Смуток І., авторська частка – 172 с.)
 4. Генеалогія шляхетських родів Перемишльської землі (Білинські – Брилинські). – Дрогобич: Посвіт, 2017. – 600 с. (співавтор – Смуток І., авторська частка 300 с.)

Навчально-методичні посібники:

 1. Охорона і збереження пам’яток історії та культури. Методичні матеріали до самостійної роботи студентів. Навчально-методичний посібник. [для студентів освітнього рівня “Бакалавр” напряму підготовки 6.020302 “Історія” заочної форми навчання] / Леся Смуток. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2015. – 46 с. (3 др. акр.)
 2. Основи історичного музеєзнавства та пам’яткознавства. Методичні матеріали до самостійної роботи студентів [навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки «Історія»] / Леся Смуток. – Дрогобич: Редакційний відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 65 с.
 3. Історія середніх віків. Частина II (XI – XV ст.). Методичні матеріали до семінарських занять. Навчально-методичний посібник / Смуток Леся Вікторівна. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2017. – 47 с.
 4. Історія середніх віків. Ч. II. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів. Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки «Історія». – Дрогобич: Редакційний відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка, 2018. – 56 с.

Наукові публікації у фахових та інших виданнях:

 1. Дрогобицький повіт за поборовим реєстром Перемишльської і Сяноцької земель 1507 р. // Дрогобицький краєзнавчий збірник збірник / Ред. кол. Л. Тимошенко (голов. ред.), Л. Винар, Л. Войтович, Г. Гмітерек та ін. – Вип. ХVІІ-XVIII. – Дрогобич: Коло, 2014. – С. 441-451. (співавтор – Галів М.)
 2. Система управління у королівських містах Руського воєводства у XV – XVIII ст. (на прикладі Нового Самбора) // Гілея. Науковий вісник. – Київ, 2014. – Вип. 80 (№ 1). – С. 135-139.
 3. Соціальна структура населення XVI – XVIII ст. на Прикладі Дрогобича, Борислава Трускавця // Східноєвропейський історичний вісник. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – Спеціальний випуск. 3. – С. 19 – 25. (співавтор – І. Смуток)
 4. Система управління у королівських містах Руського воєводства у XV – XVIII ст. (на прикладі Нового Самбора) // ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Питання всесвітньої історії» / Матеріали конференції 10 листопада 2017 р., м. Дрогобич / За наук. ред. професора Олега Петречка, доцента Володимира Галика. – Дрогобич: Видавництво ТзОВ «Трек-ЛТД», 2017. – С. 52 – 57. (співавтор – Смуток І., авторська участь – 3 с.)

 

Внесок у розвиток кафедри. Праця з науково-дослідної роботи у напрямку дослідження кафедральної теми «Пізньосередньовічна, ранньомодерна та модерна історія Дрогобицько-Самбірського Підгір’я (X – початок XX ст.)».

Наукові зацікавлення. Історія міст і сіл Прикарпаття; історія музейної справи; пам’яткознавство та охорона культурної спадщини.

Учасник конференцій міжнародного та всеукраїнського рівня, зокрема за період 2014-2018 рр. взяла участь у роботі 10-ти наукових конференцій.

Керує написанням курсових і випускових (магістерських) робіт студентів.

Оновлено: 8 Листопад, 2018