Редколегія

РЕДКОЛЕГІЯ

Головний редактор – Ткаченко Олександр Анатолійович, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії імені професора Валерія Григоровича Скотного Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Відповідальний секретар – Галущак Маряна Степанівна, кандидат філософських наук, старший викладач кафедри філософії імені професора Валерія Григоровича Скотного Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

 

ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ

Скотна Надія Володимирівна, доктор філософських наук, професор, ректор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Бартошевський Якуб, доктор габілітований, професор, проректор з питань науки, розвитку та міжнародного співробітництва Державної вищої професійної школи (м. Конін, Польща)

Бодак Валентина Анатоліївна, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії імені професора Валерія Григоровича Скотного Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Возняк Володимир Степанович, доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії імені професора Валерія Григоровича Скотного Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Гусєва Ніна Василівна, доктор філософських наук, професор, Голова Східного Відділення Казахстанського Філософського Конгресу, Керівник Міжнародного Центру Методологічних досліджень та інноваційних програм, академік Акмеологічної Академії (м. Усть-Каменогорськ, Республіка Казахстан).

Красицький Ян, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософської антропології Інституту філософії Вроцлавського університету (м. Вроцлав, Польща).

Ларіонова Вікторія Костянтинівна, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії та соціології філософського факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Лімонченко Віра Володимирівна, доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії імені професора Валерія Григоровича Скотного Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Мозгова Наталія Григорівна, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Інституту філософської освіти і науки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Панков Георгій Дмитрович, доктор філософських наук, професор кафедри культурології та медіа-комунікацій Харківської державної академії культури.

Пачковський Пшемислав, доктор філософських наук, професор, директор Інституту філософії Жешувського університету (м. Жешув, Польща).

Філіпович Людмила Олександрівна, доктор філософських наук, професор, завідувач відділу історії релігій та практичного релігієзнавства Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАНУ.

Оновлено: 28 Березень, 2018