Зовнішні рецензенти

Аляєв Геннадій Євгенійович, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії і соціально-політичних дисциплін Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

Карпенко Іван Васильович, доктор філософських наук, професор, декан філософського факультету Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.

Лисий Василь Прокопович, доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Окороков Віктор Брониславович, доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

Шабанова Юлія Олександрівна, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Національного гірничого університету.

Шепетяк Олег Михайлович, доктор філософських наук, доцент кафедри філософії Інституту суспільства Київського університету імені Бориса Грінченка.

Оновлено: 20 Квітень, 2016