РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Скотна Надія Володимирівна  шеф-редактор,  доктор філософських наук, професор, ректор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Федурко Марія Юліанівна – головний редактордоктор філологічних наук, професор, професор кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Яремко Ярослав Петрович заступник головного редакторадоктор філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Баган Мирослава Петрівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української філології та славістики Київського національного лінгвістичного університету.

Бистрова Олена Олександрівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри романських мов та компаративістики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Білоусенко Петро Івановичдоктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Запорізького національного університету.

Бобелюк Оксана Андріївнадоктор філологічних наук, професор, завідувач  кафедри германських мов і перекладознавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Винницький Василь Михайловичдоктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Зимомря Микола Іванович, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри германських мов і перекладознавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Іванишин Петро Васильовичдоктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української літератури та теорії літератури  Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Карпіловська Євгенія Анатоліївна, доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу структурно-математичної лінгвістики Інституту української мови НАН України.

Коцюба Зоряна Григорівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри германських мов і перекладознавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Кравченко Леся Степанівнадоктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри світової літератури та славістики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Кульбабська Олена Валентинівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Кушлик Оксана Павлівна, доктор філологічних наук, доцентдоцент кафедри української мови Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Мацьків Петро Васильович, доктор філологічних наук, професорпрофесор кафедри української мови Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Сабат Галина Петрівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри романських мов та компаративістики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Штонь Григорій Максимовичдоктор філологічних наук, професор, професор кафедри історії української літератури та шевченкознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Карабович Тадей, prof. dr. hab. (Люблінський університет, Польща)

Скаржинський Мирослав, prof. dr. hab. (Ягелонський університет, Польща)

Штеґер Петер, Univ.-Prof. Dr., Dr. h. c. (Інсбруцький університет імені Леопольда і Франца, Австрія)

Відповідальний секретар Котович Віра Василівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Оновлено: 3 Серпень, 2016