Зовнішні рецензенти

Прізвище, ім’я,
по батькові 
Основне місце роботи Посада Науковий ступінь           Вчене звання
Мафтин Наталія
Василівна
ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” професор кафедри української літератури доктор філологічних наук професор
Струганець
Любов
Василівна
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка завідувач кафедри української мови та методики її навчання доктор філологічних наук професор
Ступак
Інна
Валеріївна
Міжнародний гуманітарний  університет
(м. Одеса)
декан факультету лінгвістики та перекладу доктор філологічних наук професор
Оновлено: 3 Серпень, 2016