↑ Повернутись до Кафедра української мови

Сеньків Степан Степанович

кандидат філологічних наук, доцент  кафедри української мови

Сеньків Степан Степанович

2004 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Дистрибуція приголосних фонем в українській мові». Автор понад 20 наукових праць.

Сфера наукових зацікавлень: дистрибуція фонем сучасної української літературної мови.

Основні публікації
Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України:
  1. Сеньків С. С. Моделі інтервокальних дистрибутивних структур сучасної української мови // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство: міжвузівський зб. наук. ст. /від. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ: БДПУ, 2010. – Вип. XXIII. – Ч. 1. – С. 455 – 465.
  2. Сеньків С. С. Закономірності сполучуваності чотирьох приголосних фонем в інтервокальній позиції // Молодь і ринок. – Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2013. – С. 67–72.
  3. Сеньків С. С Закономірності сполучуваності п’ятьох приголосних фонем в інтервокальній позиції // Молодь і ринок – Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2014. – С.49–57.
Посібники з грифом університету:
  1. Сеньків С. С. Українська мова (за професійним спрямуванням) та методика її викладання. Практикум. – Дрогобич, 2015. – 88 с.
  2. Сеньків С. С. Лексика і фразеологія у контексті міждисциплінарних зв’язків. Практикум. – Дрогобич, 2015. – 80 с.
  3. Сеньків С.С. Проблеми морфології української мови. Практикум: навчальний посібник. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 98 с.