↑ Повернутись до Кафедра української мови

Галів Уляна Богданівна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови

Галів Уляна Богданівна

2013 року захистила кандидатську дисертацію на тему  «Ідеографічний словник поетів-шістдесятників: семантика, когніція, мотивація». Автор понад 20 наукових праць.

Сфера наукових зацікавлень: лексикографічна параметризація поетичної мови

Основні публікації
Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України:
  1. Галів (Міщук) У.Б.Мовосвіт природи в поезії Л. Костенко, В. Стуса, М. Вінграновського // Культура слова. – 2012. – №77. – С. 114–119.
  2. Галів (Міщук) У.Б. Роль експресем у творі І. Франка «Коваль Бассім» // Збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Вип. 1. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – С. 245–250.
  3. Галів (Міщук) У.Б. Мовосвіт природи в поезії Л. Костенко, В. Стуса, М. Вінграновського // Культура слова. – 2012. – №77. – С. 114–119.
  4. Галів (Міщук) У.Б. Засоби вираження емотивності як лінгвоментальні формули (на прикладі поезій Л. Костенко, В. Стуса, М. Вінграновського) // Рідне слово в етнокультурному вимірі. Зб. наук. праць. – Дрогобич, 2013. – С. 53–60.
  5. Галів У.Б. Функціонально-стилістичне навантаження фразем у прозі Івана Франка (на матеріалі повістей «Великий шум» та «Петрії і Довбущуки») // Проблеми гуманітарних наук. Філологія. – Дрогобич, 2016. – Вип. 38. – С. 154 – 161.
  6. Галів У. Б. Позасловникова лексика у творах Василя Стуса // Науковий вісник ДДПУ імені Івана Франка. Серія: «Філологічні науки» (мовознавство). – № 9. – 2018. – С. 47 – 50.