Марочканич Іван Франкович

Марочканич Іван Франкович  викладач.

Працює над дисертаційним дослідженням. Автор понад 10 наукових та навчально-методичних публікацій.

Сфера наукових зацікавлень: творчість письменників-вісниківців.

Основні публікації
Статті у інших наукових виданнях:
  1. Марочканич І.Ф. Тлумачення культурного імперіалізму в поетичних творах Є.Маланюка: деякі тезаурусні аспекти / Іван Марочканич // Збірник наукових праць молодих вчених ДДПУ ім. І.Франка / Редактори-упорядники В.Ільницький, А.Душний, І.Зимомря. – Вип. 1. – Дрогобич: Посвіт, 2012. –  С.316 -320.
  2. Марочканич І.Ф. Культурний імперіалізм і культурний націоналізм: пролегомени до експлікації // Збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Посвіт, 2015. Вип. 12. – С. 213-217.
Статті у закордонних виданнях:
  1. Марочканич І.Ф. Феномен культурного імперіалізму: пролегомени до інтерпретації // Studia Ingardeniana. – Volume III. – Lublin, 2013. – C. 36-39.