Барна Ірина Михайлівна

Барна Ірина Михайлівна – старший викладач.

Працює над дисертаційним дослідженням. Автор близько 30 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: українська література ХІХ століття, національно-християнський дискурс української прози.

Основні публікації
Монографії:
  1. Барна І. М. «Україну вмів у слово перелити. Студії над творчістю Теодосія Осьмачки» / наук. редактор О.Химин. – Дрогобич: в-во Посвіт, 2015. – 180 с.
Посібники:
  1. Барна І. М. Історія української літератури перших десятиріч ХІХ ст. (дошевченківський період). Практикум. – Дрогобич: Редакц.-виданичий відділ ДДПУ імені Івана Франка. – 2017. – 76 с.
Статті у інших наукових виданнях:
  1. Барна І. М. “Русалка” – забутий збірник американських українців про М. Шашкевича (1943) / Ірина Барна // Світоч “Русалки Дністрової”: Збірник наук. праць. – Львів, 2011. – С. 254 – 261.
  2. Барна І.М. Християнський містицизм у повісті Тодося Осьмачки «Старший боярин» // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів. – 2012. – Вип. 21. – С. 825 – 832.
  3. Шалата-Барна І.М. Іван Франко про Марка Вовчка: не Вілінська – Вилинська // Дзвін. – – № 8. – С.142 – 153.
Статті у закордонних виданнях:
  1. Барна-Шалата І.М., Шалата О.М. Самобутність традиційного образу Макбета у перекладній інтерпретації Тодося Осьмачки // Studia Ingardeniana / Red. I. Nabytowycz, T. Hundorowa, M. Ołdakowska-Kuflowa. – Tom – S. 138-151 [Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych Oddział PAN w Lublinie, vol. IV, Lublin 2009].
  2. Барна І.М. Християнський містицизм у повісті Тодося Осьмачки “Старший боярин” // Studia Ingardeniana. – Volume III. – Lublin, 2013. – C. 85-91.
  3. Iryna Shalata-Barna. The Aesthetic Concept of Reality in Todos’ Os’machka’s Prose // Spheres of Culture. – Journal of Philology, History, Social and Media Communication, Political Science, and Cultural Studies. – Lublin, 2014. – Volume VIII. – С. 106-111