Підсумкова атестація 2020

Денна форма навчання 

 

Заочна форма навчання