Рогаля Юрій Львович

старший викладач

 

Рогаля Юрій Львович, ст. викладач
Вищу освіту здобув у Тернопільській державній медичній академії ім. І.Я.Горбачевського (1998 р.) за спеціальністю «Лікувальна справа. Лікар».
Працює в ДДПУ імені Івана Франка з 2004 року.
Сфера наукових зацікавлень: використання преформованих фізичних чинників як складової частини реабілітаційних програм для осіб різних категорій.
Автор 18 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, в тому числі у фахових виданнях України.

Наукові праці:

 • Матрошилін О.Г., Зав´ялова О.Р., Рогаля Ю.Л. Основи загальної фізіотерапії і курортології. Навчальний посібник. Дрогобич: Ред. – видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2006. – 297 с.
 • Шимонко І.Т. Рогаля Ю.Л. Озокерит. Монографія – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – 100 с, 6,25 друк.арк.
 • Матрошилін О.Г., Алєксєєв О.І , Рогаля Ю.Л. Фізіотерапія. Навчальний посібник для фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 600203 «Здоров’я людини» – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 294 с.
 • Ружило С.В., Яцуляк Г.Б., Кузан М.М., Рогаля Ю.Л. Фізична реабілітація при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату. Навчально-методичний посібник – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2012. – 91 с.
 • Матрошилін О.Г., Алєксєєв О.І., Рогаля Ю.Л. Фізіотерапія. Навчальний посібник для фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 600203 «Здоров’я людини» – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 296 с, Затверджено Міністерством освіти і науки України (Лист № 1/11-11518 від 15.07.2013 р.)
 • Шимонко І.Т., Орлова М.Г, Рогаля Ю.Л. Санаторна реабілітація як засіб метафілактики сечокам’яної хвороби Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді». Київ : Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011
 • Рогаля Ю.Л. Фізіотерапія/ Навчальний посібник для фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 600203 «Здоров’я людини» / О.Г. Матрошилін, О.І.Алєксєєв, Ю.Л.Рогаля – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 295 с. Рекомендовано до друку Міністерством освіти і науки України (Лист № 1/11-11518 від 15.07.2013 р.)
 • Рогаля Ю.Л. Нові форми оздоровчого бігу, спрямовані на зміцнення здоров’я й профілактику захворювань. Нові форми оздоровчого бігу, спрямовані на зміцнення здоров’я й профілактику захворювань / О.Г Матрошилін, Ю.Л Рогаля, М.М. Зорик // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15. „Науково-педагогічні проблеми фізичної культури/ Фізична культура і спорт/” Зб.наукових праць/ За ред. Г.М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. Том 2 – Випуск 7 (33). – С. 546-551
 • Основи медичних знань : підручник [для студентів педагогічних вищих навчальних закладів ] / І. Т. Шимонко, Ю.Л. Рогаля, С.Я. Волошанська, В.М. Філь. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 272 c.
 • Рогаля Ю.Л. Застосування загальної повітряної кріотерапії у фізичній реабілітації / Матрошилін О.Г., Рогаля Ю.Л. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : Збірник наукових праць / За ред. Г.М. Арзютова. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. 5 К (61) 15. – С.167-170.
 • Закаляк Н.Р., Матрошилін О.Г., Рогаля Ю.Л. Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів: методичні матеріали до практичних занять (частина І) [для  підготовки фахівців I (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної  форм навчання галузі знань – 0102  Фізичне виховання, cпорт і здоров`я людини  напряму підготовки – 6.010203  Здоров’я людини] / Н.Р. Закаляк, О.Г. Матрошилін, Ю. Л. Рогаля. – Дрогобич: Редакційний відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 72 с.
 • Закаляк Н.Р., Матрошилін О.Г., Рогаля Ю.Л. Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів: метод. матеріали до практ. занять (частина II) [для  підготовки фахівців I (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної  форм навчання галузі знань – 0102  Фізичне виховання, cпорт і здоров`я людини  напряму підготовки – 6.010203  Здоров’я людини]  / Закаляк Н.Р., О.Г. Матрошилін, Ю.Л. Рогаля. — Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. –  52 с.
 • Матрошилін Олексій, Філь Віталій, Рогаля Юрій. Застосування магнітотерапії в лікуванні нейроангіопатії нижніх кінцівок хворих цукровим діабетом // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді: Тези X Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 81 – 82.