Кузан Марія Миколаївна

викладач

Кузан-М.М._
Наукові праці

  1. Кузан М.М. Лікувальна фізична культура. Методичні рекомендації до проведення практичних занять/ М.Р. Угрин, Т.А. Журавчак, М.М. Кузан – Дрогобич: ДДПУ ім. І. Франка, 2011. – 68 с.
  2. Кузан М.М. Практична підготовка фахівців факультету фізичного виховання (напряму підготовки «Здоров’я людини») / М.М.Кузан, О.Г. Матрошилін. — Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. – 40 с.
  3. Кузан М.М. Фізична реабілітація при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату /С.В. Ружило, Г.Б.Яцуляк М.М.Кузан, Ю.Л. Рогаля. – Навчально-методичний посібник до проведення практичних занять для студентів напряму підготовки 6.010203 «Здоров’я людини» – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. – 91с
  4. Кузан М.М. Зв’язки лізоциму слини з параметрами гуморального імунітету і фагоцитозу та вплив на них бальнеотерапії на курорті Трускавець / І.С. Флюнт, Ю.К.Уграк, М.М.Кузан, Ю.М.Уграк, В.М. Філь, А.С. Івасівка, Г.Я. Ковальчук / Науково-практичний журнал інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України ЗАТ «Трускавецькурорт» / асоціація учених м.Трускавця // Медична гідрологія та реабілітація // том 10 №2 м.Трускавець-2012, С. 81-86
  5. Кузан М.М. Обґрунтування диференційованого застосування лікувальних фізичних чинників в комплексній санаторно-курортній реабілітації хворих з дисфункцією біліарного тракту/ М.М. Кузан, О.Г. Матрошилін //Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15.»Науково-педагогічні проблеми фізичної культури/Фізична культура і спорт»36.наукових праць/За ред. Г.М. Арзютова.-К.:Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011.- Випуск 13.- С. 366-369.