Іваніків Наталія Миколаївна

доцент, кандидат педагогічних наук, доцент

 

Дисертацію захистила в 2009 р. у спеціалізованій вченій раді К 36.053.01 Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка на тему: «Принцип краєзнавства в організації навчального процесу початкової школи в Україні (20 − 30-ті роки ХХ століття)».
Сфера наукових зацікавлень: нові підходи використання краєзнавства у комплексному оздоровленні людини, ефективність використання краєзнавчих прогулянок як одного із засобів, що сприяє духовному оздоровленню, обґрунтування ролі краєзнавчих прогулянок у подоланні психоемоційного стресу, специфіка змісту краєзнавчого відпочинку як засобу загальної реабілітації.

Наукові праці:

  • Іваніків Н.М., Козіброда Л.В. Рекреаційні аспекти розвитку та збереження здоров’я людини // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково- педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/» Збірник наукових праць / За ред. Г.М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – Вип. 5 К (61) 15. – С 105 – 108.
  • Іваніків Н.М. Краєзнавство як соціальна та педагогічна проблема // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки: Збірник наукових праць / За ред. А.Л. Ситченка – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2015. – № 3 (50), вересень – С. 76 – 80.
  • Іваніків Н.М. Історико-педагогічний аспект шкільного краєзнавства // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / Ред. кол.: Безлюдний О. І. (гол. ред.) та інші. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2015. – Вип. 52. – С. 237 – 242.
  • Іваніків Н.М. В. Сухомлинський про джерело живлення дитячої душі // Педагогічний альманах: збірник наукових праць / редкол. В.В.Кузьменко (голова) та ін. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2015. – Вип. 27. – С. 42 – 47.
  • Іваніків Н.М. Краєзнавство як фактор формування культури здоров’я // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал, 2015. – № 8 (127). – С. 66 – 70.
  • Іваніків Н.М. Вплив просвітницько-спортивних організацій на формування повноцінної, здорової особистості // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал, 2015. – № 9 (128). – С. 105 – 108.
  • Іваніків Н.М. Основи фізичної реабілітації // Програма. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – 12 с. Затверджено вченою радою університету (протокол № 13 від 17.09.2015 року)
  • Іваніків Н.М. Фізична реабілітація // Програма. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – 10 с. Затверджено вченою радою університету (протокол № 13 від 17.09.2015 р.)
  • Іваніків Н.М. Основи фізичної реабілітації: тексти лекцій // Навчальний посібник. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – 110 с. Рекомендовано до друку вченою радою ДДПУ імені Івана Франка (протокол № 13 від 17.09.2015 р.)
  • Іваніків Н.М. Основи фізичної реабілітації: методичні рекомендації до проведення семінарських занять // Навчальний посібник. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. – 48 с. Рекомендовано до друку вченою радою ДДПУ імені Івана Франка (протокол № 3 від 29.02.2016 р.)