Герасименко Олександр Сергійович

викладач

 

oleksandr_herasymenko

Вищу освіту здобув у Львівському державному інституті фізичної культури (2001 р.) за спеціальністю “Фізична реабілітація” (фахівець з фізичної реабілітації, вчитель фізичного виховання та спорту).
Сфера наукових зацікавлень: фізична реабілітація пацієнтів після ампутації нижніх кінцівок.
Автор понад 20 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, в тому числі у фахових виданнях України, в наукових виданнях, зареєстрованих у наукометричних базах даних (в т.ч. Scopus). У науковому доробку Герасименка О. С. — монографія, патент на винахід.

Наукові праці:

  • Герасименко О.С. Обстеження осіб першого зрілого віку після ампутації нижньої кінцівки на рівні гомілки/ /Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. − Л., 2010. − Вип. 14, т. 3
  • Олександр Герасименко, Лариса Козіброда, Володимир Мухін Показники серцево-судинної системи та фізичної працездатності пацієнтів з ампутацією на рівні гомілки на ранньому етапі реабілітації// Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. − Л., 2011. − Вип. 15, т. 3
  • Герасименко О.С. Ефективність комплексної програми фізичної реабілітації осіб з ампутаційними дефектами нижньої кінцівки на рівні гомілки// Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2016. – Вип. 05 (75)
  • Герасименко О.С. Засоби програми комплексної фізичної реабілітації осіб з ампутаціями нижніх кінцівок на рівні гомілки// Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2016. – Вип. 06 (76)
  • О.С. Герасименко, В. М. Мухін Проблеми ожиріння після ампутації нижніх кінцівок// Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2013. –Вип. 13
  • О.С. Герасименко, В.М. Мухін Передумови розробки комплексної програми фізичної реабілітації осіб з ампутаціями нижніх кінцівок на рівні гомілки // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. –2016. –Вип. 23
  • О.С. Герасименко, В.М. Мухін Реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную велоэргометрическую нагрузку лиц с ампутацией нижних конечностей// Инновация в науке : сб. науч. ст. по материалам XXX Междунар. конф. – Новосибирск, 2014. – № 2, ч. 11
  • Alexander Gerasimenko, Vladimir Mukhin, Maryan Pityn, Larysa Kozibroda Shift of physical activity index for individuals with lower limb amputations as influenced by the comprehensive program of physical rehabilitation// Journal of Physical Education and Sport. – Pitesti, 2016. − Supplement issue (1), − pp. 707 – 712. DOI:10.7752/jpes.2016.s1115 (СКОПУС)
    О.С. Герасименко, В.М. Мухін Напрямки фізичної реабілітації осіб з ампутацією нижньої кінцівки// Спортивна наука України 2016.№2(72).С.24-31.