Кафедра здоров’я людини та фізичної реабілітації

Завідувач кафедри: д. мед. н., професор Флюнт Ігор-Северин Степанович
Поштова адреса: 82100 пл. Театральна,2, м. Дрогобич, Львівської обл.
Контактні телефони: (03244) 41-01-46, е-mail: kaf-zl-droh@ukr.net
Історія кафедри:
Кафедра фізичної реабілітації була створена за наказом ректора №11 від 19.06.2003 року, як структурний підрозділ біологічного факультету. Згідно з наказом №65 від 15.02.2006 року кафедру фізичної реабілітації переведено в структуру факультету фізичного виховання. Кафедра фізичної реабілітації була перейменована на кафедру здоров’я людини відповідно до наказу №381 від 31.08.2007. У вересні 2011 р. наказом ректора кафедру фізичної реабілітації було об’єднано з кафедрою теорії та методики фізичного виховання й перейменовано на кафедру теорії та методики фізичного виховання і оздоровчих технологій. У січні 2014 р. в результаті реорганізації утворено кафедру здоров’я людини та фізичної реабілітації.
Попередні назви кафедри: кафедра фізичної реабілітації; кафедра здоров’я людини, кафедра теорії та методики фізичного виховання і оздоровчих технологій.
Попередні завідувачі кафедри: к. мед. наук, ст. наук. співробітник Шимонко Іван Тимофійович; д.мед.н., доц. Ружило Софія Василівна; к. мед. наук, доц. Матрошилін Олексій Григорович, д.пед.н., професор Лук’янченко Микола Іванович.
Професорсько-викладацький склад кафедри – 10 викладачів, з них: 1 доктор наук, професор; 1 кандидат наук, професор; 5 кандидатів наук; 1 ст. викладач; 2 викладачі.

К-ра-ЗЛ-та-ФР

Прізвище, ім’я, по батькові Посада, звання
1 Флюнт Ігор-Северин Степанович зав. кафедри, д. мед. н., проф.
2 Мухін Володимир Миколайович проф., к. мед. н., проф.
3 Матрошилін Олексій Григорович доц., к. мед. н., доц.
4 Закаляк Наталія Романівна доц., к. мед. н., доц.
5 Грибок Ніна Миколаївна доц., к. пед. н., доц.
6 Іваніків Наталія Миколаївна доц., к. пед. н., доц.
7 Герасименко Олександр Сергійович викладач, к.фіз.вих.
8 Рогаля Юрій Львович ст. викладач
9 Зорик Мар’яна Михайлівна викладач
10 Кузан Марія Миколаївна викладач

 

Напрям наукових досліджень кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації:
Пріоритетний напрям відповідно до Закону України: «Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань”.
Тема НДР кафедри: “Інноваційні технології використання природних і преформованих фізичних чинників та інших засобів фізичної реабілітації у комплексному оздоровленні людини” (затверджена рішенням Вченої Ради університету від 17 січня 2013 року).
Науковий керівник – Матрошилін Олексій Григорович, кандидат медичних наук, доцент.
Термін виконання: 2013 — 2018 рр.

 • Застосування традиційних та нетрадиційних засобів відновлення при захворюваннях органів травлення у комплексному оздоровленні людини – Флюнт І.С.
 • Застосування традиційних та нетрадиційних засобів відновлення при захворюваннях органів травлення у комплексному оздоровленні людини – Мухін В.М.
 • Застосування кріотерапії в комплексній профілактиці ожиріння Матрошилін О.Г.
 • Сучасні аспекти поєднаного застосування засобів фізичної реабілітації в оздоровленні студентів з остеохондрозом хребта – Закаляк Н.Р.
 • Інноваційні підходи в системі формування культури здоров’я студентів спеціальної медичної групи – Грибок Н.М.
 • Нові підходи використання краєзнавства у комплексному оздоровленні людини – Іваніків Н.М.
 • Використання преформованих фізичних чинників як складової частини реабілітаційних програм для осіб різних категорій – Рогаля Ю.Л.
 • Сучасні аспекти застосування засобів комплексної фізичної реабілітації при захворюваннях органів травлення – Зорик М.М.
 • Фізична реабілітація пацієнтів після ампутації нижніх кінцівок – Герасименко О.С.

Основні наукові результати, отримані у ході виконання дослідження:

 • Узагальнено вплив дозованих фізичних навантажень в поєднанні з бальнеотерапевтичним комплексом курорту Трускавець на пацієнтів з гіпер-, та гіпокінетичним типом гемодинаміки.
 • Встановлено, що увага акцентується на покращенні результатів лікування у пацієнтів з гіпокінетичним типом динаміки при використанні дозованої ходьби і погіршенні показників при дозованому бігу у хворих з гіперкінетичним типом динаміки і навпаки — покращення результатів лікування з додаванням дозованого і бігу і ходьби до стандартного бальнеотерапевтичного комплексу у хворих з гіпокінетичим типом гемодинаміки.
 • Обґрунтовано цільове застосування мінеральної води «Нафтуся» при сечокам’яній хворобі, виявлено що основною метою є забезпечення промиваючої дії сечі, що сприяє відходженню «піску», конкрементів, зниження відносної щільності сечі, що в цілому дає антилітогенний ефект.
 • На підставі проведених досліджень встановлено, що при пієлонефриті, циститі відбувається нормалізація кількості лейкоцитів, припинення виділення білка з сечею, що свідчить про ефективність курортного лікування і протизапальної дії «Нафтусі».
 • Висвітлено методики опосередкованого впливу фізіотерапевтичних чинників та нові методи фізіотерапії в реабілітації хворих з дисфункцією біліарного тракту. Встановлено, що функціональні розлади біліарного тракту у вигляді дисфункції жовчного міхура і сфінктера є найбільш розповсюдженими патологіями жовчовивідної системи і одними з причин розвитку хронічного калькульозного холециститу та жовчо-кам’яної хвороби. Визначено, що застосування фізичних лікувальних чинників адекватних фукціональним порушенням біліарного тракту сприяє прискоренню нормалізації тонусу і скорочувальної функції сфінктерного апарату жовчовивідних шляхів. Отримані практичні результати доповнюють методику стандартного бальнеотерапевтичного комплексу курорту Трускавець аеробними м’язевими тренуваннями, а також посилюють сприятливі зміни, оптимізуючи вплив на фізичну працездатність.
  У структурі кафедри створена і функціонує науково-дослідна лабораторія “Теоретико-методологічних проблем формування культури здоров’я”. Метою НДЛ є здійснення наукових досліджень та розробок в галузі формування культури здоров’я студентської молоді.
  Основними завданнями НДЛ є: здійснення моніторингу стану здоров’я студентської молоді; дослідження та систематизація оздоровчих систем, методик в напрямку формування, збереження, зміцнення та відновлення здоров’я студентської молоді; розробка навчально-методичного забезпечення з формування культури здоров’я студентської молоді; публікація наукових статей за результатами наукових досліджень; підтримка наукових досліджень молодих вчених, спеціалістів і обдарованих студентів, залучення їх до науково-дослідної діяльності.

Предмети, викладання яких забезпечує кафедра здоров’я людини та фізичної реабілітації :

Другий (магістерський) рівень вищої освіти:

 • Наукові дослідження в системі фізичної реабілітації
 • Гігієна харчування окремих груп населення
 • Інноваційні реабілітаційні технології
 • Клінічна практика
 • Фізична реабілітація при хірургічних захворюваннях
 • Лікувально-реабілітаційний масаж
 • Фізіобальнотерапія при захворюваннях серцево-судинної і дихальної систем
 • Фізіобальнотерапія при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату
 • Сучасні проблеми геронтології
 • Фізична реабілітація у стоматології
 • Основи системи інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації
 • Фізична реабілітація в акушерстві та гінекології
 • Спортивна фармакологія

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

 • Вступ у фізичну реабілітацію
 • Загальна теорія здоров’я
 • Основи раціонального харчування
 • Масаж реабілітаційний
 • Основи фізичної реабілітації
 • Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів
 • Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи
 • Фізична реабілітація при порушеннях опорно-рухового апарату
 • Фізична реабілітація при хірургічних захворюваннях
 • Загальна гігієна та гігієна фізичних вправ
 • Реабілітаційні технології
 • Фізична реабілітація
 • Гігієна
 • Загальна гігієна та гігієна фізичних вправ

Перелік навчально-методичних посібників, електронні варіанти яких передані в бібліотеку ДДПУ:

 • Лікувальна фізична культура: методичні рекомендації до проведення практичних занять/ Угрин М.Р., Журавчак Т.А., Кузан М.М.
 • Практична підготовка фахівців факультету фізичного виховання/ Матрошилін О.Г., Кузан М.М.
 • Фізіотерапія: навчальний посібник / Матрошилін О.Г., Алєксєєв О.І., Рогаля Ю.Л.
 • Фізична реабілітація при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату: навчально-методичний посібник/ Ружило С.В., Яцуляк Г.Б., Кузан М.М., Рогаля Ю.Л.
 • Основи фізичної реабілітації: тексти лекцій. Навчальний посібник. – Іваніків Н.
 • Фізична реабілітація при порушеннях опорно-рухового апарату : тексти лекцій (частина 1). – Закаляк Н.Р., Мір-Бабаєва Г.Б.
 • Оздоровчі технології осіб похилого і старечого віку Навчально-методичний посібник. – М.І. Лук’янченко, Н.М. Грибок, І.В. Прихода.
 • Фізична реабілітація при порушеннях опорно-рухового апарату : тексти лекцій (частина 2). – Закаляк Н.Р., Яцуляк Г.
 • Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів: метод. матеріали до практ. занять (частина І). — Закаляк Н.Р., Матрошилін О.Г., Рогаля Ю.Л.
 • Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів: метод. матеріали до практ. занять (частина ІI). — Закаляк Н.Р., Матрошилін О.Г., Рогаля Ю.Л.
 • Основи фізичної реабілітації: методичні рекомендації до проведення семінарських занять. – Іваніків Н.М.
 • Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Фізична реабілітація» . – Зорик М.М.
 • Методика викладання ЛФК в спецмедгрупах: навчально-методичний посібник. – Грибок Н.М.