Кафедра фізичної терапії, ерготерапії

Завідувач кафедри: д. мед. н., професор Флюнт Ігор-Северин Степанович
Поштова адреса: 82100 пл. Театральна,2, м. Дрогобич, Львівської обл.
Контактні телефони: (03244) 41-01-46, е-mail: kaf-zl-droh@ukr.net

Історія кафедри

Кафедра фізичної реабілітації була створена за наказом ректора №11 від 19.06.2003 року, як структурний підрозділ біологічного факультету. Згідно з наказом №65 від 15.02.2006 року кафедру фізичної реабілітації переведено в структуру факультету фізичного виховання. Кафедра фізичної реабілітації була перейменована на кафедру здоров’я людини відповідно до наказу №381 від 31.08.2007 р. У вересні 2011 р. наказом ректора кафедру фізичної реабілітації було об’єднано з кафедрою теорії та методики фізичного виховання й перейменовано на кафедру теорії та методики фізичного виховання і оздоровчих технологій. У січні 2014 р. в результаті реорганізації утворено кафедру здоров’я людини та фізичної реабілітації. З 1 вересня 2019 року кафедру перейменовано в кафедру фізичної терапії, ерготерапії (наказ №286 від 29.08.2019 р.)
Попередні назви кафедри: кафедра фізичної реабілітації; кафедра здоров’я людини, кафедра теорії та методики фізичного виховання і оздоровчих технологій, кафедра здоров’я людини та фізичної реабілітації
Попередні завідувачі кафедри: к. мед. наук, ст. наук. співробітник Шимонко Іван Тимофійович; д.мед.н., доц. Ружило Софія Василівна; к. мед. наук, доц. Матрошилін Олексій Григорович, д.пед.н., професор Лук’янченко Микола Іванович.

Професорсько-викладацький склад кафедри – 12 викладачів, з них: 2 доктори наук, 2 професори; 5 кандидатів наук, з них 5 доцентів; 2 ст. викладачі; 3 викладачі.

К-ра-ЗЛ-та-ФР

Прізвище, ім’я, по батькові Посада, звання
1 Флюнт Ігор-Северин Степанович зав. кафедри, д. мед. н., проф.
2 Стеценко Григорій Семенович д. мед. н., проф.
3 Матрошилін Олексій Григорович доц., к. мед. н., доц.
4 Закаляк Наталія Романівна доц., к. мед. н., доц
5 Грибок Ніна Миколаївна доц., к. пед. н., доц..
6 Іваніків Наталія Миколаївна доц., к. пед. н., доц.
7 Герасименко Олександр Сергійович доц., к.фіз.вих.
8 Рогаля Юрій Львович ст. викладач
9 Кухар Мар’яна Михайлівна викладач
10 Кузан Марія Миколаївна ст. викладач
11 Фігура Оксана Андріївна викладач
12 Масний Олег Олегович викладач

 

Наукова робота кафедри

Напрям наукових досліджень кафедри фізичної терапії, ерготерапії:
Пріоритетний напрям відповідно до Закону України: «Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань”.
Тема НДР кафедри: «Новітні технології у сфері фізичної реабілітації осіб з обмеженнями життєдіяльності для досягнення і підтримання оптимального рівня їх функціонування» (затверджена рішенням Вченої Ради університету № 11 від 23 жовтня 2018 року).
Науковий керівник – докт. наук – д. мед. н., проф. Флюнт І.С..
Термін виконання: 2019 – 2023 рр.

 • «Розробка новітніх реабілітаційних технологій для нормалізації функціонального стану урологічних пацієнтів в умовах курорту «Трускавець» – Флюнт І.С.
 • «Ефективність застосування кріотерапії в комплексі реабілітаційних заходів при порушеннях жирового обміну» –  Матрошилін О.Г.
 • «Вивчення ефективності застосування новітніх технологій у сфері фізичної реабілітації осіб з функціональними порушеннями і обмеженнями життєдіяльності» – Закаляк Н.Р.
 • «Організаційні та методичні особливості формування культури здоров’я студентів спеціальної медичної групи» – Грибок Н.М.
 • «Нетрадиційні засоби у комплексному підході оздоровлення осіб з обмеженими можливостями» – Іваніків Н.М.
 • «Методичні особливості використання преформованих фізичних чинників як складової частини реабілітаційних програм для осіб різних категорій» – Рогаля Ю.Л.
 • «Технології фізичної реабілітації при сечокам’яній хворобі» – Кузан М.М.
 • «Сучасні аспекти застосування засобів фізичної реабілітації при захворюваннях органів травлення» – Зорик М.М.
 • «Фізична терапія в системі реабілітаційних заходів з покращення якості життя осіб після ампутації нижньої кінцівки» – Герасименко О.С.
 • «Система ерготерапевтичної допомоги в Україні у хворих після перенесеного інсульту» – Фігура О.А.

Основні наукові результати, отримані у ході виконання дослідження:

 • Узагальнено вплив дозованих фізичних навантажень в поєднанні з бальнеотерапевтичним комплексом курорту Трускавець на пацієнтів з гіпер-, та гіпокінетичним типом гемодинаміки.
 • Встановлено, що увага акцентується на покращенні результатів лікування у пацієнтів з гіпокінетичним типом динаміки при використанні дозованої ходьби і погіршенні показників при дозованому бігу у хворих з гіперкінетичним типом динаміки і навпаки — покращення результатів лікування з додаванням дозованого і бігу і ходьби до стандартного бальнеотерапевтичного комплексу у хворих з гіпокінетичим типом гемодинаміки.
 • Обґрунтовано цільове застосування мінеральної води «Нафтуся» при сечокам’яній хворобі, виявлено що основною метою є забезпечення промиваючої дії сечі, що сприяє відходженню «піску», конкрементів, зниження відносної щільності сечі, що в цілому дає антилітогенний ефект.
 • На підставі проведених досліджень встановлено, що при пієлонефриті, циститі відбувається нормалізація кількості лейкоцитів, припинення виділення білка з сечею, що свідчить про ефективність курортного лікування і протизапальної дії «Нафтусі».
 • Висвітлено методики опосередкованого впливу фізіотерапевтичних чинників та нові методи фізіотерапії в реабілітації хворих з дисфункцією біліарного тракту. Встановлено, що функціональні розлади біліарного тракту у вигляді дисфункції жовчного міхура і сфінктера є найбільш розповсюдженими патологіями жовчовивідної системи і одними з причин розвитку хронічного калькульозного холециститу та жовчо-кам’яної хвороби. Визначено, що застосування фізичних лікувальних чинників адекватних фукціональним порушенням біліарного тракту сприяє прискоренню нормалізації тонусу і скорочувальної функції сфінктерного апарату жовчовивідних шляхів. Отримані практичні результати доповнюють методику стандартного бальнеотерапевтичного комплексу курорту Трускавець аеробними м’язевими тренуваннями, а також посилюють сприятливі зміни, оптимізуючи вплив на фізичну працездатність.
  У структурі кафедри створена і функціонує науково-дослідна лабораторія “Теоретико-методологічних проблем формування культури здоров’я”. Метою НДЛ є здійснення наукових досліджень та розробок в галузі формування культури здоров’я студентської молоді.
  Основними завданнями НДЛ є: здійснення моніторингу стану здоров’я студентської молоді; дослідження та систематизація оздоровчих систем, методик в напрямку формування, збереження, зміцнення та відновлення здоров’я студентської молоді; розробка навчально-методичного забезпечення з формування культури здоров’я студентської молоді; публікація наукових статей за результатами наукових досліджень; підтримка наукових досліджень молодих вчених, спеціалістів і обдарованих студентів, залучення їх до науково-дослідної діяльності.

Перелік дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра фізичної терапії, ерготерапії у 2019-2020 н.р.

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

1.Освітня програма «Фізична терапія, ерготерапія»
Спеціальність: 227 «Фізична терапія, ерготерапія»

I курс
1.1. Вступ у фізичну терапію та ерготерапію
1.2. Основи фізичної терапії та ерготерапії
1.3. Пропедевтика внутрішніх хвороб
1.4. Терапевтичні вправи
1.5. МКФ (Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я)
1.6. Основи медичної та соціальної реабілітації
1.7. Навчальна ознайомлювальна практика

II курс
1.8. Загальна гігієна
1.9. Основи фізичної реабілітації
1.10. Основи раціонального харчування
1.11. Долікарська допомога у невідкладних станах
1.12. Масаж

III курс
1.13. Основи здорового способу життя
1.14. Масаж реабілітаційний
1.15. Основи діагностичних досліджень у фізичній реабілітації
1.16. Фізична реабілітація при порушеннях опорно-рухового апарату
1.17. Функціональна діагностика
1.18. Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів

2. Освітня програма «Фізична реабілітація» (IV курс)
Спеціальність: 227 «Фізична реабілітація»

2.1. Лікувальна фізкультура
2.2. Курортологія та фізіотерапія
2.3. Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів
2.4. Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи
2.5. Клінічна практика
2.6. Дієтологія
2.7. Фізична реабілітація в педіатрії
2.8. Практика за профілем майбутньої роботи

3. Освітня програма «Середня освіта (Фізична культура)»
Спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура)
3.1. Фізична реабілітація
3.2. Загальна гігієна
3.3. Гігієна фізичних вправ
3.4. Основи здорового способу життя

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти на основі ОКР Молодший спеціаліст

1. Освітня програма «Фізична терапія, ерготерапія» (120 кредитів ЄКТС) – II курс
Спеціальність: 227 «Фізична терапія, ерготерапія»
1.1. Функціональна діагностика
1.2. Основи раціонального харчування
1.3. Лікувальна фізична культура
1.4. Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи
1.5. Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів
1.6. Клінічна практика
1.7. Практика за профілем майбутньої роботи

2. Освітня програма «Фізична терапія, ерготерапія» (180 кредитів ЄКТС) – I курс
Спеціальність: 227 «Фізична терапія, ерготерапія»

2.1. Вступ у фізичну терапію, ерготерапію
2.2. МКФ (Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я)
2.3. Основи фізичної терапії та ерготерапії
2.4. Фізична терапія та ерготерапія при порушеннях діяльності внутрішніх органів
2.5. Основи травматології та ортопедії (за професійним спарямуванням)
2.6. Пропедевтика внутрішніх хвороб
2.7. Терапевтичні вправи
2.8. Клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії при порушеннях діяльності серцево-судинної і дихальної систем

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

1. Освітня програма «Фізична терапія, ерготерапія « (90 кретитів ЄКТС) — II курс
Спеціальність: 227 «Фізична терапія, ерготерапія»

1.1. Практика з фізичної терапії та ерготерапії
1.2. Кваліфікаційна робота

2. Освітня програма «Фізична терапія» (90 кретитів ЄКТС) — I курс
Спеціальність: 227 «Фізична терапія, ерготерапія»
Спеціалізація : 227.01 «Фізична терапія»

2.1. Ерготерапія в психіатрії
2.2. Наукові дослідження у системі фізичної терапії та ерготерапії
2.3. Фізична терапія в акушерстві та гінекології
2.4. Фізична терапія в геронтології та геріатрії
2.5. Фізіобальнотерапія при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату
2.6. Масаж у педіатрії
2.7. Фізична терапія при травмі та політравмі
2.8. Фізична терапія та ерготерапія при хірургічних захворюваннях

3. Освітня програма «Фізична терапія» (120 кредитів ЄКТС) — I курс (перехр. вступ)
Спеціальність: 227 «Фізична терапія, ерготерапія»
Спеціалізація : 227.01 «Фізична терапія»

3.1. Масаж
3.2. МКФ (Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я)
3.3. Наукові дослідження у системі фізичної терапії та ерготерапії
3.4. Основи фізичної терапії та ерготерапії
3.5. Фізична терапія та ерготерапія при порушеннях діяльності внутрішніх органів
3.6. Фізична терапія та ерготерапія при порушеннях діяльності ОРА
3.7. Ерготерапія в психіатрії
3.8. Фізична терапія в акушерстві та гінекології
3.9. Фізична терапія в геронтології та геріатрії

Бази проведення виробничих практик
Навчально-методичний доробок викладачів кафедри
 • Матрошилін О.Г., Журавчак А.Б. Методичні рекомендації до проведення практичних занять з лікувальної фізичної культури. — Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І.Франка, 2011.- 46 с.
 • Матрошилін О.Г., Шимонко І.Т., Алєксєєв О.І. Загальна патологічна анатомія. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. Івана Франка, 2011. – 184 с.
 • Матрошилін О.Г. Фізіотерапія / Матрошилін О.Г., Алєксєєв О.І. – Навчальний посібник для фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 600203 «Здоров’я людини» – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 294 с.
 • Іваніків Н. Основи фізичної реабілітації: тексти лекцій. Навчальний посібник. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – 110 с.
 • Іваніків Н.М. Фізичне виховання. Теоретичний курс. Матеріали для самостійної роботи студентів ІІ курс. / Слімаковський О.В., Малетич Н.Б., Волошин О.О., Федак О.Г., Кравчук Б.Б., Борисевич Л.В., Зазуляк І.Б., Жукова І.М., Соляник І.М., Муца Л.Г., Хомич О.О. // Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені І.Франка, 2012.- 156 с.
 • Матрошилін О.Г. Фізіотерапія: навчальний посібник [для фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 600203 «Здоров’я людини»] / Матрошилін Олексій Григорович, Алєксєєв Олександр Іванович, Рогаля Юрій Львович. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 295 с. (Гриф МОН).
 • Закаляк Н.Р., Яцуляк Г.Б. Фізична реабілітація при порушеннях опорно-рухового апарату: тексти лекцій (ч. 2) [для підготовки фахівців ОКР “Бакалавр” напряму підготовки – 6.010203 “Здоров’я людини” галузь знань – 0102 “Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини”]. Навч. посібник / Наталя Закаляк, Галина Яцуляк. – Дро-гобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2014. – 82.
 • Рогаля Ю.Л. Основи медичних знань: підручник [для студентів педагогічних вищих навчальних закладів] / І. Т. Шимонко, Ю.Л. Рогаля, С.Я. Волошанська, В.М. Філь.– Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – 272 c.
 • Матрошилін О.Г., Філь В.М. Педіатрія : курс лекцій / Олексій матрошилін, Віталій Філь. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 217 с.
 • Грибок Н.М. Організація самостійної роботи студентів спеціальної медичної групи з фізичного виховання у вищих навчальних закладах / Н.М. Грибок, О.В. Слімаковський, Р.І. Дудник. Навчально-методичний посібник. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 46 с.
 • Грибок Н. Методика викладання в спеціальних медичних групах : тексти лекцій [для студентів спеціальностей: 7.01020101 “Фізичне виховання”, 7.01020302 “Фізична реабілітація”] / Н.М. Грибок, Р.О. Проць – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2016. – 156 с.
 • Зорик М.М. Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Фізична реабілітація» [для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності «Фізичне виховання»]. — Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 87 с.
 • Флюнт І.С., Закаляк Н.Р. Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи: тексти лекцій [для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань – 0102 Фізичне виховання, cпорт і здоров`я людини] / І.С. Флюнт, Н. Р. Закаляк. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 111с. (Рекомендовано до друку вченою радою ДДПУ імені Івана Франка, протокол №10 від 22.06.2017 р.).
 • Закаляк Н.Р., Матрошилін О.Г. Методичні рекомендації до написання курсових робіт / Н.Р. Закаляк, О.Г. Матрошилін. — Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 26 с. (Рекомендовано до друку вченою радою ДДПУ імені Івана Франка, протокол №7 від 27.04.2017 р.)
 • Матрошилін О.Г., Рогаля Ю.Л. Загальна теорія здоров’я : тексти лекцій [для підготовки фахівців першого (бакалав.) рівня галузі знань «Охорона здоров’я»] / О.Г.Матрошилін, Ю.Л.Рогаля. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педуніверситету імені Івана Франка, 2017. – 154 с.
 • Закаляк Н.Р. Загальна гігієна та гігієна фізичних вправ: тексти лекцій [для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань – 0102 Фізичне виховання, cпорт і здоров`я людини] / Н. Р. Закаляк. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 150с. (Рекомендовано до друку вченою радою ДДПУ імені Івана Франка, протокол №7 від 27.04.2017 р.) .
 • Грибок Н.М. Масаж : методичні матеріали до практичних занять / Н.М. Грибок. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 118 с.
 • Грибок Н.М., Зорик М.М. Вступ у фізичну реабілітацію: методичні матеріали до практичних занять / Н.М. Грибок, М.М. Зорик. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 38 с.
 • Іваніків Н. Основи фізичної реабілітації: методичні рекомендації до самостійної роботи студентів // Навчальний посібник. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2017. – 48 с.
 • Лікувальна фізична культура: методичні матеріали до проведення практичних занять / І.С. Флюнт, О.Г. Матрошилін, М.М. Кузан. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. 76 с.
 • Фізіобальнеотерапія при захворюваннях серцево-судинної і дихальної системи: методичні матеріали до проведення практичних занять [для студентів ЗВО] / О.Г. Матрошилін, Ю.Л. Рогаля, М.М. Кузан. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. 80 с.
 • Грибок Н.М. Сучасні проблеми геронтології : методичні матеріали до самостійної роботи студентів [для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань – 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія] / Н.М. Грибок. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 48 с.
 • Грибок Н. М. Вступ у фізичну реабілітація : тексти лекцій [для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань – 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 227 «Фізична реабілітація»] / Н.М. Грибок., М.М. Зорик. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 68 с.
 • Закаляк Н. Р., Герасименко О.С. Фізична реабілітація при порушенні опорно-рухового апарату: методичні матеріали до практичних занять (частина I) / Н.Р. Закаляк, О.С. Герасименко. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 115 с.
 • Іваніків Н. Наукові дослідження у системі фізичної реабілітації: методичні матеріали до проведення практичних занять: [для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти, за спеціальністю 227 Фізична реабілітація, галузі знань 22 Охорона здоров’я] / Н.М. Іваніків. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 64 с.
 • Грибок Н. М. Масаж: тексти лекцій [для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань – 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія»] / Н.М. Грибок. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2019. – 128 с.
 • Закаляк Н.Р., Фігура О.А. Догляд за хворими з елементами фізичної реабілітації: тексти лекцій [для фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 22 Охорона здоров’я спеціальності 227 Фізична терапія] / Н.Р. Закаляк, О.А. Фігура. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2019. – 102с.
 • Іваніків Н. Функціональна діагностика: методичні матеріали до практичних занять / Н. М. Іваніків. — Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2019. — 71 с.
 • Фізіобальнеотерапія при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату: тексти лекцій / О.Г.Матрошилін, М.М.Кузан, Ю.Л.Рогаля — Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. — 72 с.