Кафедра фізичної терапії, ерготерапії

Завідувач кафедри: д. мед. н., професор Флюнт Ігор-Северин Степанович
Поштова адреса: 82100 пл. Театральна,2, м. Дрогобич, Львівської обл.
Контактні телефони: (03244) 41-01-46, е-mail: kaf-zl-droh@ukr.net
Історія кафедри:
Кафедра фізичної реабілітації була створена за наказом ректора №11 від 19.06.2003 року, як структурний підрозділ біологічного факультету. Згідно з наказом №65 від 15.02.2006 року кафедру фізичної реабілітації переведено в структуру факультету фізичного виховання. Кафедра фізичної реабілітації була перейменована на кафедру здоров’я людини відповідно до наказу №381 від 31.08.2007. У вересні 2011 р. наказом ректора кафедру фізичної реабілітації було об’єднано з кафедрою теорії та методики фізичного виховання й перейменовано на кафедру теорії та методики фізичного виховання і оздоровчих технологій. У січні 2014 р. в результаті реорганізації утворено кафедру здоров’я людини та фізичної реабілітації.
Попередні назви кафедри: кафедра фізичної реабілітації; кафедра здоров’я людини, кафедра теорії та методики фізичного виховання і оздоровчих технологій, кафедра здоров’я людини та фізичної реабілітації
Попередні завідувачі кафедри: к. мед. наук, ст. наук. співробітник Шимонко Іван Тимофійович; д.мед.н., доц. Ружило Софія Василівна; к. мед. наук, доц. Матрошилін Олексій Григорович, д.пед.н., професор Лук’янченко Микола Іванович.
Професорсько-викладацький склад кафедри – 12 викладачів, з них: 2 доктори наук, 2 професори; 5 кандидатів наук, з них 4 доценти; 2 ст. викладачі; 4 викладачі.

К-ра-ЗЛ-та-ФР

Прізвище, ім’я, по батькові Посада, звання
1 Флюнт Ігор-Северин Степанович зав. кафедри, д. мед. н., проф.
2 Стеценко Григорій Семенович д. мед. н., проф.
3 Матрошилін Олексій Григорович доц., к. мед. н., доц.
4 Закаляк Наталія Романівна доц., к. мед. н., доц
5 Грибок Ніна Миколаївна доц., к. пед. н., доц..
6 Іваніків Наталія Миколаївна доц., к. пед. н., доц.
7 Герасименко Олександр Сергійович ст. викладач, к.фіз.вих.
8 Рогаля Юрій Львович ст. викладач
9 Зорик Мар’яна Михайлівна викладач
10 Кузан Марія Миколаївна ст. викладач
11 Фігура Оксана Андріївна викладач
12 Масний Олег Олегович викладач

 

Напрям наукових досліджень кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації:
Пріоритетний напрям відповідно до Закону України: «Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань”.
Тема НДР кафедри: “Інноваційні технології використання природних і преформованих фізичних чинників та інших засобів фізичної реабілітації у комплексному оздоровленні людини” (затверджена рішенням Вченої Ради університету від 17 січня 2013 року).
Науковий керівник – Матрошилін Олексій Григорович, кандидат медичних наук, доцент.
Термін виконання: 2013 — 2018 рр.

 • Застосування традиційних та нетрадиційних засобів відновлення при захворюваннях органів травлення у комплексному оздоровленні людини – Флюнт І.С.
 • Застосування традиційних та нетрадиційних засобів відновлення при захворюваннях органів травлення у комплексному оздоровленні людини – Мухін В.М.
 • Застосування кріотерапії в комплексній профілактиці ожиріння Матрошилін О.Г.
 • Сучасні аспекти поєднаного застосування засобів фізичної реабілітації в оздоровленні студентів з остеохондрозом хребта – Закаляк Н.Р.
 • Інноваційні підходи в системі формування культури здоров’я студентів спеціальної медичної групи – Грибок Н.М.
 • Нові підходи використання краєзнавства у комплексному оздоровленні людини – Іваніків Н.М.
 • Використання преформованих фізичних чинників як складової частини реабілітаційних програм для осіб різних категорій – Рогаля Ю.Л.
 • Сучасні аспекти застосування засобів комплексної фізичної реабілітації при захворюваннях органів травлення – Зорик М.М.
 • Фізична реабілітація пацієнтів після ампутації нижніх кінцівок – Герасименко О.С.

Основні наукові результати, отримані у ході виконання дослідження:

 • Узагальнено вплив дозованих фізичних навантажень в поєднанні з бальнеотерапевтичним комплексом курорту Трускавець на пацієнтів з гіпер-, та гіпокінетичним типом гемодинаміки.
 • Встановлено, що увага акцентується на покращенні результатів лікування у пацієнтів з гіпокінетичним типом динаміки при використанні дозованої ходьби і погіршенні показників при дозованому бігу у хворих з гіперкінетичним типом динаміки і навпаки — покращення результатів лікування з додаванням дозованого і бігу і ходьби до стандартного бальнеотерапевтичного комплексу у хворих з гіпокінетичим типом гемодинаміки.
 • Обґрунтовано цільове застосування мінеральної води «Нафтуся» при сечокам’яній хворобі, виявлено що основною метою є забезпечення промиваючої дії сечі, що сприяє відходженню «піску», конкрементів, зниження відносної щільності сечі, що в цілому дає антилітогенний ефект.
 • На підставі проведених досліджень встановлено, що при пієлонефриті, циститі відбувається нормалізація кількості лейкоцитів, припинення виділення білка з сечею, що свідчить про ефективність курортного лікування і протизапальної дії «Нафтусі».
 • Висвітлено методики опосередкованого впливу фізіотерапевтичних чинників та нові методи фізіотерапії в реабілітації хворих з дисфункцією біліарного тракту. Встановлено, що функціональні розлади біліарного тракту у вигляді дисфункції жовчного міхура і сфінктера є найбільш розповсюдженими патологіями жовчовивідної системи і одними з причин розвитку хронічного калькульозного холециститу та жовчо-кам’яної хвороби. Визначено, що застосування фізичних лікувальних чинників адекватних фукціональним порушенням біліарного тракту сприяє прискоренню нормалізації тонусу і скорочувальної функції сфінктерного апарату жовчовивідних шляхів. Отримані практичні результати доповнюють методику стандартного бальнеотерапевтичного комплексу курорту Трускавець аеробними м’язевими тренуваннями, а також посилюють сприятливі зміни, оптимізуючи вплив на фізичну працездатність.
  У структурі кафедри створена і функціонує науково-дослідна лабораторія “Теоретико-методологічних проблем формування культури здоров’я”. Метою НДЛ є здійснення наукових досліджень та розробок в галузі формування культури здоров’я студентської молоді.
  Основними завданнями НДЛ є: здійснення моніторингу стану здоров’я студентської молоді; дослідження та систематизація оздоровчих систем, методик в напрямку формування, збереження, зміцнення та відновлення здоров’я студентської молоді; розробка навчально-методичного забезпечення з формування культури здоров’я студентської молоді; публікація наукових статей за результатами наукових досліджень; підтримка наукових досліджень молодих вчених, спеціалістів і обдарованих студентів, залучення їх до науково-дослідної діяльності.

Перелік дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра фізичної терапії, ерготерапії у 2019-2020 н.р.

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

1. ОП Фізична терапія, ерготерапія (I, II, III курси)
Спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія
1.1. Загальна гігієна
1.2. Основи раціонального харчування
1.3. Долікарська допомога при невідкладних станах
1.4. Основи фізичної реабілітації
1.5. Масаж реабілітаційний
1.6. Вступ у фізичну терапію, ерготерапію
1.7. Основи фізичної терапії та ерготерапії
1.8. Фізична реабілітація при порушеннях опорно-рухового апарату
1.9. Основи здорового способу життя
1.10. МКФ
1.11. Основи діагностичних досліджень у фізичній реабілітації
1.12. Основи медичної та соціальної реабілітації
1.13. Функціональна діагностика
1.14. Масаж
1.15. Пропедевтика внутрішніх хвороб
1.16. Терапевтичні вправи
1.19. Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів
1.20. Навчальна ознайомлювальна практика – I курс

2. ОП Фізична реабілітація (IV курс)
Спеціальність: 227 Фізична реабілітація
2.1. Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів
2.2. Лікувальна фізкультура
2.3. Курортологія та фізіотерапія
2.4. Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи
2.5. Клінічна практика
2.6. Дієтологія
2.7. Фізична реабілітація в педіатрії
2.7. Практика за профілем майбутньої роботи

3. ОП Середня освіта (Фізична культура)
Спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура)
3.1. Методика викладання ФК у СМГ
3.2. Фізична реабілітація
3.3. Загальна гігієна
3.4. Гігієна фізичних вправ
3.5. Основи здорового способу життя

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти на основі ОКР Молодший спеціаліст

1. ОП Фізична терапія, ерготерапія (120 кредитів ЄКТС) – II курс
Спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія
1.1. Лікувальна фізкультура
1.2. Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів
1.3. Функціональна діагностика
1.4. Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи
1.5. Основи раціонального харчування
1.6. Клінічна практика
1.7. Практика за профілем майбутньої роботи

2. ОП Фізична терапія, ерготерапія (180 кредитів ЄКТС) – I курс
Спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія
2.1. Вступ у фізичну терапію, ерготерапію
2.2. МКФ
2.3. Основи фізичної терапії та ерготерапії
2.4. Фізична терапія та ерготерапія при порушеннях діяльності внутрішніх органів
2.5. Основи травматології та ортопедії (за професійним спарямуванням)
2.6. Пропедевтика внутрішніх хвороб
2.7. Терапевтичні вправи
2.8. Клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії при порушеннях діяльності серцево-судинної і дихальної систем

Перелік навчально-методичних посібників, електронні варіанти яких передані в бібліотеку ДДПУ:

 • Лікувальна фізична культура: методичні рекомендації до проведення практичних занять/ Угрин М.Р., Журавчак Т.А., Кузан М.М.
 • Практична підготовка фахівців факультету фізичного виховання/ Матрошилін О.Г., Кузан М.М.
 • Фізіотерапія: навчальний посібник / Матрошилін О.Г., Алєксєєв О.І., Рогаля Ю.Л.
 • Фізична реабілітація при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату: навчально-методичний посібник/ Ружило С.В., Яцуляк Г.Б., Кузан М.М., Рогаля Ю.Л.
 • Основи фізичної реабілітації: тексти лекцій. Навчальний посібник. – Іваніків Н.
 • Фізична реабілітація при порушеннях опорно-рухового апарату : тексти лекцій (частина 1). – Закаляк Н.Р., Мір-Бабаєва Г.Б.
 • Оздоровчі технології осіб похилого і старечого віку Навчально-методичний посібник. – М.І. Лук’янченко, Н.М. Грибок, І.В. Прихода.
 • Фізична реабілітація при порушеннях опорно-рухового апарату : тексти лекцій (частина 2). – Закаляк Н.Р., Яцуляк Г.
 • Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів: метод. матеріали до практ. занять (частина І). — Закаляк Н.Р., Матрошилін О.Г., Рогаля Ю.Л.
 • Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів: метод. матеріали до практ. занять (частина ІI). — Закаляк Н.Р., Матрошилін О.Г., Рогаля Ю.Л.
 • Основи фізичної реабілітації: методичні рекомендації до проведення семінарських занять. – Іваніків Н.М.
 • Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Фізична реабілітація» . – Зорик М.М.
 • Методика викладання ЛФК в спецмедгрупах: навчально-методичний посібник. – Грибок Н.М.
 • Методичні рекомендації до написання курсових робіт. — Закаляк Н.Р., Матрошилін О.Г.
 • Загальна теорія здоров’я : тексти лекцій [для підготовки фахівців першого (бакалав.) рівня галузі знань «Охорона здоров’я»]. — Матрошилін О.Г., Рогаля Ю.Л.
 • Загальна гігієна та гігієна фізичних вправ: тексти лекцій [для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань – 0102  Фізичне виховання, cпорт і здоров`я людини]. — Закаляк Н.Р.
 • Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи: тексти лекцій [для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань – 0102  Фізичне виховання, cпорт і здоров`я людини]. — Флюнт І.С., Закаляк Н.Р.
 • Масаж : методичні  матеріали  до  практичних  занять. — Грибок Н.М.
 • Вступ у фізичну реабілітацію: методичні матеріали  до  практичних  занять. — Грибок Н.М., Зорик М.М.
 • Основи фізичної реабілітації: методичні рекомендації до самостійної роботи студентів // Навчальний посібник . — Іваніків Н.
 • Фізична реабілітація при порушенні опорно-рухового апарату: методичні матеріали до практичних занять (частина I) / Закаляк Н.Р., Герасименко О.С..