Максим’як Василь Мирославович

старший викладач

Максим'як Василь Мирославович, ст.викладач
Автор 25 наукових та навчально-методичних праць.
Сфера наукових зацікавлень: Визначення лідерських якостей студентів факультету фізичного виховання.
Наукові праці
1. Максим’як В.М. Навчально-методичний посібник. Теорія і методика обраного виду спорту / А. П. Веселовський, В. М. Максим’як, О. Б. Михайловський // Теорія і методика обраного виду спорту. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 124 с. (5,1 д.а.).
2. Максим’як В.М. Самовдосконалення особистості майбутніх фахівців фізичної культури / Г. Власюк, В. Максим’як // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/ Зб. наукових праць/ За ред. Г.М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. Т-1 – Випуск 7 (33). – С. 126 – 131. (0,3 д.а.)
3. Максим’як В.М. Теоретико-методичні засади формування інтересу дітей до занять баскетболом / Р. Чопик, В. Максим’як // Вісник №98 Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Серія: «Педагогічні науки. фізичне виховання та спорт.» // Зб. наукових праць/ За ред. М.О. Носко. – Ч.: Вид-во ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка, 2012. Т-ІV – С. 220 – 222. (0,2 д.а.)
4. Максим’як В.М. Використання інтерактивних методів на заняттях зі спортивно-педагогічних дисциплін / Г. Власюк, В. Максим’як // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/ Зб. наукових праць/ За ред. Г.М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – Випуск 7 (33). – С. 282 – 287. (0,4 д.а.)
5. Максим’як В.М. Футбол, міні-футбол та методика їх викладання : для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.010201 «Фізичне виховання». / А. П. Веселовський, В.М. Максим’як, Р.О.Проць, А.В. Ніконець. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 166 с. (10,25 д.а.)
6. Максим’як В.М. Самовдосконалення особистості майбутніх фахівців з фізичної культури. // В. Максим’як, Г.Власюк / Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія №15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури, Фізична культура і спорт. Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова. Випуск 7. Том 1 – К.: — 2013. – С.126-131 (0,3 д.а.).
7. Максим’як В. М. Сучасний стан та перспективи розвитку туризму у прикарпатському рекреаційному регіоні / Лемешко О.С., Максим як В.М. // матеріали ХХІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД» збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2014 р. – С. 77-78. (0,1 д.а.)
8. Максим’як В.М. Визначення рівня фізичної підготовленості школярів. // Герасименко С.Ю., Максим’як В.М., Михаць Л.В./ Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури/фізична культура і спорт» зб. наукових праць/за ред.. Г.М. Артюзова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – Випуск 5К (61) 15. – С. 51-54. (0,25 д.а.)