Будинкевич Світлана Назарівна

старший викладач

Будинкевич Світлана Назарівна, викладач
Автор 28 наукових та навчально-методичних праць.
Сфера наукових зацікавлень: Теоретико-методологічні основи проблеми виховання культури взаємодії студентів.
Наукові праці
1. Будинкевич С.Н. Характеристика компонентів формування в учнів стійкого інтересу до занять волейболом / С.Н. Будинкевич, А.В. Чепелюк // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт: За ред. Носко М. О. – Ч. – Випуск 98. Том 1. — 2012. – С. 63 – 66. (0, 2 д.а.).
2. Буденкевич С.Н. Спортиво-педагогічне вдосконалення з обраного вид спорту (волейбол) / Світла Будинкевич, Роман Проць // Навчально-методичний посібник. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 94 с. (5,9 д.а.).
3. Будинкевич С. Н. Вплив психоемоційного стану студентів на засвоєння техніко-тактичних навиків у волейболі / Будинкевич Світлана, Михайловський Олег // НАУКОВИЙ ЧАСОПИС Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт /” зб. наукових праць/ за ред. Г. М. Артюзова. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. Том 1 – Випуск 7 (33). — С. 71-76. (0,3 д.а.)
4. Будинкевич С.Н. Спортивні ігри з методикою їх викладання (волейбол) : методичні рекомендації до практичних занять з волейболу [для фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.010201 «Фізичне виховання»] / Світлана Будинкевич. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 74 с. (4,62 д.а.)
5. Будинкевич С.Н. Особливості самовиховання особистості у структурі професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури / Будинкевич Світлана, Чепелюк Анна, Кізло Наталія // Науковий журнал: «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології» №2 (36). – СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – С. 401-407. (0,5 д.а.).
6. Будинкевич С.Н. Акмеологічні цінності майбутніх учителів фізичної культури як основа професійної майстерності. // Будинкевич С.Н., Михайловський О.Б./ Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури/фізична культура і спорт» зб. наукових праць/за ред.. Г.М. Артюзова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – Випуск 5К (61) 15. – С. 31-33. (0,2 д.а.)