Науково-дослідні лабораторії

Науково-дослідна лабораторія «Теоретико-методичних проблем формування
фізкультурної освіти школярів в Україні та за кордоном»

Лабораторія створена з метою здійснення наукових досліджень та розробок в галузі формування фізкультурної освіти учнів.

Завдання лабораторії:

 •  дослідження стану вітчизняної та за кордонної теорії та практики шкільного фізичного виховання та цінностей які вони формують;
 • ґрунтовний аналіз та порівняння вітчизняних та зарубіжних програмно-нормативних основ фізкультурної освіти;
 • виявлення особливостей та провідних тенденцій розвитку фізкультурної освіти школярів за кордоном;
 • розробка рекомендацій щодо можливостей використання позитивного за кордонного досвіду фізичного виховання та спорту школярів на сучасному етапі реформування системи фізичного виховання школярів України;
 • публікація наукових статей за результатами наукових досліджень;
 • участь у наукових конференціях, семінарах тощо;
 • підтримка наукових досліджень молодих вчених, спеціалістів і обдарованих студентів, залучення їх до науково-дослідної діяльності.

Склад працівників лабораторії:

Керівник  – Турчик Ірина Хосенівна, канд. наук з фіз. виховання і спорту, доцент;

Співробітники:

 • Лук’янченко Микола Іванович, доктор педагогічних наук., професор;
 • Герасименко Світлана Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Логвиненко Олександр Борисович, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Чопик Роман Володимирович, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Мусієнко Олена Володимирівна, кандидат біологічних наук, доцент;
 • Павлів Ігор Ярославович, кандидат педагогічних наук.

Науково-дослідна лабораторія теоретико-методичних проблем формування культури здоров’я людини

Лабораторія створена з метою здійснення наукових досліджень та розробок в галузі формування культури здоров’я студентської молоді.

Завдання лабораторії:

 • здійснення моніторингу стану здоров’я студентської молоді;
 • дослідження та систематизація оздоровчих систем, методик в напрямку формування, збереження, зміцнення та відновлення здоров’я студентської молоді;
 • розробка навчально-методичного забезпечення з формування культури здоров’я студентської молоді;
 • публікація наукових статей за результатами наукових досліджень;
 • підтримка наукових досліджень молодих вчених, спеціалістів і обдарованих студентів, залучення їх до науково-дослідної діяльності.

Керівництво та штат НДЛ (на громадських засадах):

Керівник – доктор медичних наук, професор Флюнт Ігор Степанович

Співробітники:

 • Грибок Ніна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії;
 • Матрошилін Олексій Григорович, кандидат медичних наук, доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії;
 • Закаляк Наталія Романівна, кандидат медичних наук, доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії;
 • Кухар Мар’яна Михайлівна, викладач кафедри фізичної терапії, ерготерапії.