Адміністрація

Директор інституту — доктор педагогічних наук, професор
Лук’янченко Микола Іванович

Заступники директора інституту:

з навчальної роботи —
к.пед.н., доцент Чопик Роман Володимирович

з наукової роботи —
к. н. з фізичного виховання та спорту, доцент Турчик Ірина Хосенівна

з соціальної роботи — старший викладач Лемешко Олександр Сергійович

Завідувачі кафедр:

кафедри теорії та методики фізичного виховання — к.пед.н., доцент Герасименко Світлана Юріївна

кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації — д. мед. н., професор Флюнт Ігор-Северин Степанович

кафедри спортивних дисциплін та методики їх викладання — к. пед. н., доцент Кондрацька Галина Дмитрівна

кафедри фізичного виховання — к. фіз. вих., доцент Слімаковський Олег Васильович