Адміністрація

Директор інституту — доктор педагогічних наук, професор
Лук’янченко Микола Іванович

Заступники директора інституту:

з навчальної роботи —
доцент Кізло Наталія Богданівна

з наукової роботи та міжнародної співпраці —
к. пед. н., доцент Логвиненко Олександр Борисович

з виховної та спортивно-масової роботи — старший викладач Лемешко Олександр Сергійович

Завідувачі кафедр:

кафедри теорії та методики фізичного виховання — к.пед.н., доцент Герасименко Світлана Юріївна

кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації — д. мед. н., професор Флюнт Ігор-Северин Степанович

кафедри спортивних дисциплін та методики їх викладання — к. пед. н., доцент Кондрацька Галина Дмитрівна

кафедри фізичного виховання — к. фіз. вих., доцент Слімаковський Олег Васильович