6.010201 Фізичне виховання Бакалаври

Перелік навчальних дисциплін