Навчально-методичне забезпечення освітніх програм

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
014 Середня освіта (Фізична культура)
227 Фізична реабілітація
6.010201 Фізичне виховання Спеціалізація: методика туристичної роботи
6.010203 Здоров’я людини
Другий (магістерський) рівень
Галузь знань: 01 Освіта
014 Середня освіта (Фізична культура)
Галузь знань: 22 Охорона здоров’я
227 Фізична терапія, ерготерапія