Навчально-методичне забезпечення освітніх програм

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Освітня програма «Фізична терапія, ерготерапія»
Освітня програма «Фізична реабілітація» (IV курс)
Освітня програма «Середня освіта (Фізична культура)»

Спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура)
3.1. Фізична реабілітація
3.2. Загальна гігієна
3.3. Гігієна фізичних вправ
3.4. Основи здорового способу життя

Освітня програма «Фізичне виховання»
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти на основі ОКР Молодший спеціаліст
Освітня програма «Середня освіта (Фізична культура)»
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Освітня програма «Фізична терапія, ерготерапія» (90 кредитів ЄКТС) – IІ курс

Спеціальність: 227 «Фізична терапія, ерготерапія»
1.1. Практика з фізичної терапії, ерготерапії
1.2. Кваліфікаційна робота

Освітня програма «Середня освіта (Фізична культура)»