Про інститут

Інститут Фізичної культури і здоров’я
Рік заснування 1997
Адреса (поштова) 82100 Львівська обл., м. Дрогобич, пл.. Театральна,2.
Контактні телефони 8(03244) 1-01-46;
Директор інституту проф. Лук’янченко Микола Іванович
Заступники директора інституту:

Початкова назва інституту: Факультет фізичного виховання
Попередні директори інституту: проф. Лук’янченко Микола Іванович, к. пед. н., доцент Чопик Роман Володимирович

Інститут готує фахівців з таких напрямів підготовки та спеціальностей

Перший (бакалаврський) рівень вищої освітив (денна та заочна форма навчання) — термін навчання — 3 роки 10 місяці
Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 014 Середня освіта (Фізична культура)
Галузь знань: 22 Охорона здоров’я
Спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія
Галузь знань: 24 Сфера обслуговування
Спеціальність: 247 Туризм

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти (зі скороченим терміном навчання; денна та заочна форма навчання) — термін навчання — 1 рік 10 місяців
Галузь знань: 22 Охорона здоров’я
Спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти (зі скороченим терміном навчання; заочна форма навчання) — термін навчання — 1 рік 10 місяців
Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: Середня освіта (Фізична культура)

Другий (магістерський) рівень вищої освіти — термін навчання — 1 рік 4 місяці (денна та заочна форма навчання)
Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 014 Середня освіта (Фізична культура)
Галузь знань: 22 Охорона здоров’я
Спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія

Кількість студентів:
Перший (бакалаврський) рівень — 512; другий (магістерський) рівень — 65 (станом на 12.02.2018).

Інститут підтримує зв’язки з такими університетами України:

  • Національним педагогічним університетом імені М.П.Драгоманова,
  • Національним університетом фізичного виховання і спорту України,
  • Львівським державним університетом фізичної культури;

а також науковими установами та університетами зарубіжжя:

  • Державною вищою школою імені кс. Броніслава Маркевича (м. Ярослав, Польща),
  • Факультетом фізичного виховання Жешувського університету (м. Жешув, Польща)

В інституті культивуються такі види спорту: футбол, міні-футбол (чоловіки, жінки), легка атлетика, волейбол, баскетбол, атлетична гімнастика, ритмічна гімнастика, акробатика.

Перелік кафедр та підрозділів

E-mail: fakultet-fv-droh@ukr.net