Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Напрям підготовки 6.010203 Здоров’я людини

Описи навчальних дисциплін

3.1. Методика викладання фізичного виховання у спеціальних медичних групах
3.2.Масаж реабілітаційний
3.3. Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів і нервової системи
3.4. Практика за профілем майбутньої роботи
3.5. Курсова робота з фізичної реабілітації при захворюваннях внутрішніх органів і нервової системи
3.6.Курсові роботи – Масаж реабілітаційний
3.7.Теорія і методика спортивної підготовки
3.8.Теорія та методика викладання шкільного курсу “Основи здоров’я”
3.9.Адаптивне фізичне виховання
3.10.Історія української культури