Описи навчальних дисциплін

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Освітня програма «Фізична терапія, ерготерапія»

Спеціальність: 227 «Фізична терапія, ерготерапія»

I курс
1.1. Вступ у фізичну терапію, ерготерапію
1.2. Основи фізичної терапії та ерготерапії
1.3. Пропедевтика внутрішніх хвороб
1.4. Терапевтичні вправи
1.5. Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності і здоров’я
1.6. Основи медичної та соціальної реабілітації
1.7. Навчальна ознайомлювальна практика
1.8. Оздоровчі види рухової активності
1.9. Кінезіологія
1.10. Параспорт
1.11. Біологія з основами генетики
1.12. Іноземна мова
1.13. Історія української державності
1.14. Українська мова

II курс
1.8. Загальна гігієна
1.9. Основи фізичної реабілітації
1.10. Основи раціонального харчування
1.11. Долікарська допомога при невідкладних станах
1.12. Масаж
1.13. Метрологічний контроль
1.14. Комп’ютерна техніка та методи математичної статистики
1.15. Медична етика
1.17. Патологічна анатомія
1.18. Психологія
1.19. Українська мова
1.20. Фізіологія людини
1.21. Функцiональна анатомiя

III курс
1.13. Основи здорового способу життя
1.14. Масаж реабілітаційний
1.15. Основи діагностичних досліджень у фізичній реабілітації
1.16. Фізична реабілітація при порушеннях опорно-рухового апарату
1.17. Функціональна діагностика
1.18. Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів
1.19. Професійна майстерність
1.20. Основи наукових досліджень
1.21. Теорія і методика фізичного виховання

Освітня програма «Фізична реабілітація» (IV курс)
Освітня програма «Середня освіта (Фізична культура)»

Освітня програма «Середня освіта (Фізична культура)» (I курс)
Історія української державності
Іноземна мова
Українська мова за професійним спрямуванням
Анатомія людини з основами спортивної морфології
Вступ до спецальності
Гімнастика та методика її викладання
Легка атлетика та методика її викладання
Підвищення спортивної майстерності
Плавання та методика його викладання
Спортивні ігри та методика їх викладання

Спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура)
Фізична реабілітація
Загальна гігієна
Гігієна фізичних вправ
Основи здорового способу життя
Вступ до спеціальності
Гімнастика та методика її викладання
Легка атлетика та методика її викладання
Метрологічний контроль у фізичному вихованні
Оздоровча ходьба, біг
Підвищення спортивної майстерності
Плавання та методика його викладання
Спортивні ігри та методика їх викладання
Футбол, міні-футбол та методика його викладання
Туризм
Види оздоровчо-рекреаційної рухової активності
Загальна теорія підготовка спортсменів
Організація та методика спортивно-туристичної роботи
Основи шахової гри
Теорія і методика спортивної підготовки
Теорія і методика фізичного виховання
Біомеханіка
Основи наукових досліджень
Основи шахової гри
Історія фізичної культури
Методика викладання ФК у СМГ
Фізична реабілітація
Загальна гігієна
Гігієна фізичних вправ
Філософія
Параспорт
Олімпійський та професійний спорт

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти на основі ОКР Молодший спеціаліст
Освітня програма «Фізична терапія, ерготерапія» (120 кредитів ЄКТС) – II курс

Спеціальність: 227 «Фізична терапія, ерготерапія»
1.1. Функціональна діагностика
1.2. Основи раціонального харчування
1.3. Лікувальна фізична культура
1.4. Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи
1.5. Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів
1.6. Клінічна практика
1.7. Практика за профілем майбутньої роботи
1.9. Політологія
1.10. Основи наукових досліджень
1.11. Оздоровчий танцювальний фітнес
1.14. Історія української культури
1.17. Масаж реабілітаційний
1.18. Медична етика
1.20. Оздоровчі види гімнастики
1.21. Основи діагностичних досліджень у фізичній реабілітації
1.22. Основи педагогіки здоров’я
1.23. Основи фізичної терапії, ерготерапії
1.24. Параспорт
1.25. Педагогіка
1.26. Соціологія
1.27. Теорія та методика фізичного виховання
1.28. Технічні засоби у фізичній реабілітації
1.29. Фізична реабілітація при порушеннях опорно-рухового апарату
1.30. Фізична реабілітація при хірургічних захворюваннях
1.31. Філософія
1.32. Професійна майстерність
1.33. Іноземна мова

Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Освітня програма «Фізична терапія, ерготерапія» (90 кредитів ЄКТС) – IІ курс

Спеціальність: 227 «Фізична терапія, ерготерапія»
1.1. Практика з фізичної терапії, ерготерапії
1.2. Кваліфікаційна робота

Освітня програма «Середня освіта (Фізична культура)»(на умовах перехресного вступу)

Освітня програма «Середня освіта (Фізична культура)» (I курс)
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Менеджмент освіти
Анатомія людини з основами спортивної морфології
Методика викладання фізичної культури у закладах середньої освіти ІІІ-го ступеня
Методологія наукових досліджень
Організація та методика спортивно-туристичної роботи
Теорія і методика фізичного виховання
Фізіологія людини та рухової активності
Рухові та рекреаційні ігри
Футбол, міні-футбол та методика їх викладання
Державна освітня політика з питань здорового способу життя
Організація та методика масової фізичної культури
Гімнастика та методика її викладання
Легка атлетика з методикою викладання
Плавання та методика його викладання
Професійна діяльність у сфері фізичної культури
Спортивні ігри та методика їх викладання
Теорія та методика оздоровчої фізичної культури