Описи навчальних дисциплін

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Освітня програма «Фізична терапія, ерготерапія»
Освітня програма «Середня освіта (Фізична культура)»
Спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура)

3.1. Фізична реабілітація
3.2. Загальна гігієна
3.3. Гігієна фізичних вправ
3.4. Основи здорового способу життя
….. Вступ до спеціальності
….. Гімнастика та методика її викладання
….. Легка атлетика та методика її викладання
….. Метрологічний контроль у фізичному вихованні
….. Оздоровча ходьба, біг
….. Підвищення спортивної майстерності
….. Плавання та методика його викладання
….. Спортивні ігри та методика їх викладання
….. Футбол, міні-футбол та методика його викладання
….. Туризм
….. Види оздоровчо-рекреаційної рухової активності
….. Загальна теорія підготовка спортсменів
….. Організація та методика спортивно-туристичної роботи
….. Основи шахової гри
….. Теорія і методика спортивної підготовки
….. Теорія і методика фізичного виховання
….. Біомеханіка
….. Основи наукових досліджень
….. Основи шахової гри
….. Історія фізичної культури
….. Методика викладання ФК у СМГ
….. Фізична реабілітація
….. Загальна гігієна
….. Гігієна фізичних вправ
….. Філософія
….. Параспорт
….. Олімпійський та професійний спорт

Освітня програма «Фізичне виховання»
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти на основі ОКР Молодший спеціаліст
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Освітня програма «Фізична терапія, ерготерапія» (90 кредитів ЄКТС) – IІ курс

Спеціальність: 227 «Фізична терапія, ерготерапія»
1.1. Практика з фізичної терапії, ерготерапії
1.2. Кваліфікаційна робота