Описи навчальних дисциплін

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Галузь знань: 01 Освіта
014 Середня освіта (Фізична культура)
6.010201 Фізичне виховання Спеціалізація: методика туристичної роботи
Галузь знань: 22 Охорона здоров’я
227 Фізична реабілітація
6.010203 Здоров’я людини
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Галузь знань: 01 Освіта
014 Середня освіта (Фізична культура)
Галузь знань: 22 Охорона здоров’я
227 Фізична реабілітація