Для абітурієнта

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І ЗДОРОВ’Я
запрошує на навчання на денну та заочну форму

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ У ІНСТИТУТІ:

Перший(бакалаврський) рівень вищої освіти — термін навчання — 3 роки 10 місяців
Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 014 Середня освіта (Фізична культура)
Форми навчання — денна та заочна
Галузь знань: 22 Охорона здоров’я
Спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія
Форма навчання — денна
Галузь знань: 24 Сфера обслуговування
Спеціальність: 247 Туризм
Форма навчання — денна

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти (зі скороченим терміном навчання; денна форма навчання) — термін навчання — 2 роки 10 місяців, 3 роки 5 місяців
Галузь знань: 22 Охорона здоров’я
Спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти (зі скороченим терміном навчання; заочна форма навчання) — термін навчання — 1 рік 10 місяців
Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: Середня освіта (Фізична культура)

Другий (магістерський) рівень вищої освіти — термін навчання — 1 рік 4 місяці (денна та заочна форма навчання), 1 рік 10 місяців — для випускників інших спеціальностей (денна та заочна форма навчання)
Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 014 Середня освіта (Фізична культура)
Галузь знань: 22 Охорона здоров’я
Спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія

 

ШАНОВНИЙ АБІТУРІЄНТЕ!
Для вступу на спеціальності навчально-наукового інституту фізичної культури і здоров’я необхідно подати сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (ЗНО).

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти
(вступних іспитів, творчих конкурсів)

014 Середня освіта (Фізична культура)
1. українська мова та література (вага предмету — 0,3);
2. біологія (0,4);
3. історія України або географія (0,2);
227 Фізична терапія, ерготерапія
1. українська мова та література (вага предмету — 0,3);
2. біологія або хімія (0,4);
3. фізика або математика (0,2).
247 Туризм
1. українська мова та література (вага предмету — 0,3);
2. іноземна мова (0,3);
3. географія або математика (0,3).

Фізична терапія, ерготерапія (бакалавр зі скороченим терміном навчання денна форма навчання, на базі ОС «Молодший спеціаліст»)
1. фаховий іспит

Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра

 • 223 Медсестринство
 • 224 Технології медичної діагностики та лікування

Термін навчання — 2 роки 10 місяців

 • медико-профілактична справа
 • акушерська справа
 • стоматологія ортопедична
 • фармація
 • фізичне виховання
 • лікувальна справа

Термін навчання — 3 роки 5 місяців

Студенти нашого інституту:

 • отримують надбавку до стипендії у розмірі 10% від мінімальної;
 • мають можливість навчатися на військовій кафедрі.

Детальну інформацію про правила прийому до Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка можна отримати:

 • у інституті фізичної культури і здоров’я за адресою: 82100, м. Дрогобич, пл.. Театральна,2.
  Телефон (03 244) 1-01-46;
 • на web-сторінці приймальної комісії університету: http://pk.dspu.edu.ua/2020.html