Меню

Фахові наукові видання

До уваги авторів вісника ДДПУ 2016

ІНФОРМАЦІЯ
про фахові наукові видання ДДПУ імені Івана Франка
“Проблеми гуманітарних наук” і “Людинознавчі студії”

Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Проблеми гуманітарних наук” є фаховим виданням з філософії, психології (перереєстровано і затверджено постановою ВАК України від 1 липня 2010 р. № 1-05/5, Бюлетень ВАК України, № 7, 2010), історії (перереєстровано і затверджено постановою ВАК України від 22 грудня 2010 р. № 1-05/8), філології (перереєстровано і затверджено постановою ВАК України від 26 січня 2011 р. № 1-05/1).
Від 2004 р. виходять за серійним принципом: філософія і психологія – у червні, історія і філологія – у грудні.
Для викладачів, науковців, студентів.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 7458 від 20.06.2003 року Державного комітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України.

Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено постановою президії ВАК № 1-05/5 від 1 липня 2010 р. // Бюлетень ВАК. – 2010. – № 7) та філософії (перереєстровано і затверджено постановою президії ВАК № 1-05/6 від 6 жовтня 2010 р. // Бюлетень ВАК. – 2010. – № 11).
Від 2004 р. виходить за серійним принципом: педагогіка – у квітні, філософія – у жовтні.
Для викладачів, науковців, студентів.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 7457 від 20.06.2003 року Державного комітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України.