Редакційна колегія

Ільницький Василь Іванович – головний редактор, доктор історичних наук, доцент кафедри нової та новітньої історії України Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (м. Дрогобич, Україна).

Галів Микола Дмитрович – відповідальний редактор, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри нової та новітньої історії України Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (м. Дрогобич, Україна).

Борщевич Володимир Трохимович – доктор історичних наук, голова Рівненського обласного відділення товариства “Меморіал” ім. В. Стуса (м. Рівне, Україна).

Ваґнер Марек – доктор габілітований, професор, Університет природничо-гуманістичний в Седльцах (м. Седльце, Польща).

Вегеш Микола Миколайович – доктор історичних наук, професор, в.о. завідувача кафедри політології і державного управління ДВНЗ “Ужгородський національний університет” (м. Ужгород, Україна).

Ґліва Анджей – доктор історії, Інститут історії, Університет Варшавський (м. Варшава, Польща)

Корсак Роман Володимирович – доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри туриcтичної інфраструктури та сервісу ДВНЗ “Ужгородський національний університет” (м. Ужгород, Україна).

Литвин Микола Романович – доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, директор Інституту українознавства імені І. Крип’якевича НАН України (м. Львів, Україна).

Морозов Анатолій Георгійович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки Черкаського державного університету імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси, Україна).

Новацький Роман – доктор габілітований, професор, Політехніка Опольська (м. Ополє, Польща).

Падалка Сергій Семенович – доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу новітньої історії і політики Інституту історії Національної академії наук України (м. Київ, Україна).

Патриляк Іван Казимирович – доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна).

Петречко Олег Миколайович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (м. Дрогобич, Україна).

Сергійчук Володимир Іванович – доктор історичних наук, професор, професор кафедри давньої та нової історії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна).

Ситник Олександер Миколайович – доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри історії Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (м. Мелітополь, Україна).

Стародубець Галина Миколаївна – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії Житомирського державного університету імені Івана Франка (м. Житомир, Україна).

Стемпнік Анджей – доктор габілітований, професор, Університет імені Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща).

Тельвак Віталій Васильович – доктор історичних наук, професор, професор кафедри давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (м. Дрогобич, Україна).

Футала Василь Петрович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри нової та новітньої історії України Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (м. Дрогобич, Україна).