Рецензування

Процедуру рецензування проходять всі статті, які надійшли до редакційної колегії. Завданням рецензування є сприяння суворому відбору авторських рукописів для видання та надання конкретних рекомендацій щодо їх поліпшення. Процедура рецензування орієнтована на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам наукового видання “Східноєвропейський історичний вісник” та передбачає всебічний аналіз переваг і недоліків змісту статті.

До друку приймаються лише ті статті, що являють цінність з наукового погляду та сприяють розв’язанню актуальних економічних проблем і завдань.

Шановний Рецензенте!

Нагадуємо, що направлені Вам рукописи є інтелектуальною власністю авторів та відносяться до відомостей, що не підлягають розголошенню. Рецензентам не дозволяється робити копії наданої на рецензування статті або використовувати інформацію зі змісту статті до її публікації.

Просимо Вас використовувати для рецензування поданих матеріалів спеціальний бланк.