Науковий збірник “СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ВІСНИК”

Науковий збірник
“СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ВІСНИК ”
засновано у 2016 р.

Міжнародний стандартний серійний номер ISSN 2519-058X (Print)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 22449-12349Р від 28.12.2016 р.

Засновник збірника наукових праць:

– Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.

“Вісник” видається у форматі 70х100/16 і виходить 4 рази на рік.

Обсяг видання становить від 150 до 250 сторінок.

Вісник видається такими мовами: українська, англійська, польська, російська.

Збірник розрахований на науковців, викладачів історії, аспірантів, докторантів, студентів й усіх, хто цікавиться історичним минулим. У “Східноєвропейському історичному віснику” публікуються наукові дослідження з історичних наук (історія України, всесвітня історія, археологія, етнологія, історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни, історія науки й техніки, антропологія). У кожному номері робиться короткий огляд наукових історичних видань, що побачили світ останнім часом, друкуються невідомі та маловідомі письмові джерела з науковими коментарями, джерелознавчі розвідки, рецензії на деякі з них; здійснюється короткий огляд наукових заходів (конференції, презентації наукових видань, круглі столи тощо).

Редакційна колегія не обов’язково поділяє позицію, висловлену авторами у статтях, та не несе відповідальності за достовірність наведених даних та посилань.