Статті у фахових виданнях

Статті у фахових виданнях:

 1. Волошин О. Р. Стан здоров’я та фізична підготовка студентів і курсу Дрогобицького державного педагогічного університету // Медицина сьогодні і завтра. – 2014. – № 1 (62). –  С. 186 – 190.
 2. Волошин О. Р. Профілактика плоскостопості у дітей дошкільного віку // Фізична культура, спорт та здоров’я нації. Випуск 17. – 2014. – С.591 – 595.
 3. Попович А. І., Кузишин С. Я., Флюнт І. С., Філь В. М., Івасівка А. С., Угрин М. Р. Зв’язки адаптаційного потенціалу Баєвського з параметрами фізичної працездатності урологічних пацієнтів курорту Трускавець // Медична гідрологія та реабілітація. – 2014. – Т. 12, № 1. – С. 6 – 12.
 4. Прийма О. Б., Босак М. В., Грицак Я. Л., Петришин О. Я. Диференційований підхід до вибору хірургічної тактики лікування хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2014. – № 3 (1). – С. 117 – 119.
 5. Прийма О. Б. Гострий фунікуліт: хірургічні аспекти проблеми // Здоровье мужчины. – 2014. – № 1 (48). – С. 140 – 141.
 6. Прийма О. Б., Петришин О. Я., Фецяк Я. В., Босак М. В., Грицак Я. Л. Малоінвазивна хірургія у Трускавецькій міській лікарні у хворих з конкрементами сечоводів і сечового міхура // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2014. – № 3 (1). – С. 76 – 78.
 7. Fil V. M. Estimation of the state of cardiovascular system in youths in dependence on somatotype / V. M. Fil, O. G. Matroshylin, O. R. Voloshyn // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – Серія 15 [Науково-педагогічні проблеми фізичної культури]. – Випуск 5 К (61) 15. – 2015. – С. 15 – 18.
 8. Fil V. M., Matroshylin O. G., Voloshyn O. R. Estimation of the state of cardiovascular system in youths in dependence on somatotype / V. M. Fil, O. G. Matroshylin, O. R. Voloshyn // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – Серія 15 [Науково-педагогічні проблеми фізичної культури]. – Випуск 5 К (61) 15. – 2015. – С. 15 – 18.
 9. Fil V. M. Estimation of the state of cardiovascular system in youths in dependence on somatotype / V. M. Fil, O. G. Matroshylin, O. R. Voloshyn // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – Серія 15 [Науково-педагогічні проблеми фізичної культури]. – Випуск 5 К (61) 15. – 2015. – С. 15 – 18.
 10. Копко І. Є., Стець В. І. ЗМІ як чинник формування ціннісного самовизначення молоді в контексті психічного здоров’я // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – Випуск 5 К (61) 15. – 2015. – С.133–136.
 11. Копко І. Є., Філь В. М. Оцінка показників форсованої спірометрії у студентів ігрових видів спорту // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – Випуск 5 К (61) 15. – 2015. – С. 136 – 139.
 12. Матрошилін О.Г., Рогаля Ю.Л. Застосування загальної повітряної кріотерапії у фізичній реабілітації // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – Випуск 5 К (61) 15. – 2015. – С. 167 – 170.
 13. Матрошилін О. Г., Філь В. М., Пецюх С. В. Застосування гіпербаричної оксигенації в комплексній санаторно-курортній реабілітації хворих на хронічний гепатит // Експериментальна і клінічна медицина. – 2015. – № 1 (66). – С. 38 – 41.
 14. Деркач І. А., Фецяк О. В., Прийма О. Б., Кульчинський А. Б., Лоскутов А. Є., Петришин О. Я., Баган Н. В., Грицак Я. Л. Особливості сучасного лікування пацієнтів із сечокам`яною хворобою в Трускавці. – Здоровье мужчини. – 2015. – № 2. – С. 156 –157.
 15. Прийма О. Б. Лікування пацієнтів із гангреною Фурньє. – Здоров’я мужчини. – 2015. – № 1. – С. 19 – 21.
 16. Fil V. M., Matroshylin O. G., Voloshyn O. R. Estimation of the state of cardiovascular system in youths in dependence on somatotype // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – Випуск 5 К (61) 15. – 2015. – С. 15 – 18.
 17. Прийма О. Б. К вопросу о классификации гангрены Фурнье / О. Б. Прийма. – Здоровье мужчины. – 1 (56), 2016. – С. 37– 39.
 18. Шуляк А. В., Флюнт И. С., Филь В. М. Влияние бальнеотерапии на курорте Трускавець в комбинации с приемом препарата Канефрон®Н на литогенность мочи, а также сопутствующие метаболические и нейроэндокринно-иммунологические симптомы у пациентов с хроническим пиелонефритом и холециститом / А. В. Шуляк, И. С. Флюнт, В. Р. Флюнт, В. М. Филь и др. – Здоровье мужчины. – 2016. – № 1 (56). – С. 84 – 92.
 19. Лупак О. М. Формування продуктивності Calendula officinalis L. залежно від внесення стимуляторів росту та ґрунтово-кліматичних умов культивування / О. М. Лупак, М. П. Шпек, Г. Л. Антоняк // Вісник Львівського національного аграрного університету : агрономія. – Львів : Львів. нац. аграр. ун-т, 2016. – № 20. – С. 60 – 65.
 20. Кузан М., Магльований А., Матрошилін О. Лікувальна фізична культура як основний засіб фізичної реабілітації хворих на сечокам’яну хворобу // Фізична активність, здоров’я і спорт, 2016. – № 1 (23). – С. 53 – 62.
 21. Прийма О. Б. Вінок спогадів про Хірурга та Вчителя // Шпитальна хірургія. – Тернопіль, 2016. – № 4 (76). – С. 103 – 104.
 22. Кузан М., Магльований А., Матрошилін О. Лікувальна фізична культура як основний засіб фізичної реабілітації хворих на сечокам’яну хворобу // Фізична активність, здоров’я і спорт, 2016. – № 1 (23). – С. 53 – 62.
 23. Волошин О. Р. Проблема реалізації здоров’язберігаючих ідей в освітньому процесі // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – Випуск 5 К (86) 17. – Київ, 2017. – С. 66 – 70.
 24. Волошин О. Р. Раннє сексуальне життя молоді як чинник поширення ВІЛ-інфекції // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Випуск 143. Серія : Педагогічні науки. – Чернігів, 2017. – С. 323 – 327.
 25. Дрозд І., Шпек М., Лупак О., Литвин О. Вплив біологічних особливостей сорту на якісні показники льону олійного в умовах Передкарпаття України // Вісник Львівського Національного аграрного університету: агрономія, Львів : Львів. нац. аграр. ун-т, 2017, № 21. –  С. 122 – 127.
 26. Ковальчук Г. Я., Лупак О. М. Оцінка адаптаційних можливостей та рівня фізичного здоров’я учнів ліцею // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – Випуск 5 К (86) 17. – Київ, 2017. – С. 147 – 151.
 27. Копко І. Є., Стець В. І. Копметентісний підхід у формуванні готовності майбутнього вчителя до роботи в умовах інклюзивної освіти // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – Випуск 5 К (86) 17. – Київ, 2017. – С. 162 – 169.
 28. Лупак О. М., Клепач Г. М. Антоняк Г. Л. Вплив біостимуляторів на активність ензимів Антиоксидантної системи у рослинах Calendula officinalis L. в умовах західного лісостепу України // Науковий журнал Львівського національного університету імені Івана Франка «Біологічні студії». – Том 11. – № 3 – 4, 2017. – С. 28 – 29.
 29. Прийма О. Б., Федорович І. В., Корінь В. В., Оленич Г. Я. Гангрена Фурньє як урогенітальна форма некротизуючого фасціїту – модель критичного стану організму в хірургії // Шпитальна хірургія. – Тернопіль, 2017. – № 1 (77). – С. 81 – 84.
 30. Прийма О. Б., Босак М. В. Наш 5-річний досвід застосування поєднаних малоінвазивних втручань у сечовий міхур, передміхурову залозу, задню уретру // Здоровье мужчины, 2017. – № 1(60). – С. 31 – 32.
 31. Прийма О. Б., Босак М. В. Наш 5-річний досвід застосування поєднаних малоінвазивних втручань у сечовий міхур, передміхурову залозу, задню уретру // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія, 2017. – № 2/1. – С. 161 – 162.
 32. Прийма О.Б. Лечение больных с гангреной Фурнье // Вестник хирургии им. И. И. Грекова. – Санкт-Петербург, 2017. – Том 176. – № 1. – С. 76 – 79.
 1. Derkach I. A., Priyma O. B., Loskutov A. E., Fetsyak Ya. V., Irodenko V. V., Petryshyn O. Ya., Bosak M. V., Sumtsova O. O., Zukov W. Minimal invasive for patients with urolithiasis with early postoperative rehabilitation in Truskavets. Journal of Education, Health and Sport. – 2017; 7 (7). – Р. 101 – 110.
 2. Філь В. М., Копко І. Є. Оцінка біологічного віку за показниками фізичної працездатності у студентів ігрових видів спорту // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – Випуск 5 К (86) 17. – Київ, 2017. – С. 351 – 354.
 3. Флюнт И.С. Взаимодействие тонкого и физического тел человека. Взаимосвязь с коcми-ческим миром. Тела человека (материя) // Кардиология. – № 1 (25). – 2017. – С. 118 – 126.
 4. Flyunt Viktor R., Flyun Igor-Severyn S., Fil’ Vitalij M., Kovbasnyuk Marta M., Hryvnak Rostyslav F., Popel Svitlana L., Zukow Walery. Relationship between caused by drinking of bioactive water Naftussya changes in urine lithogeniciti and neuro-humoral-immune factors in humans with theirs abnormalities. Journal of Education, Health and Sport. – 2017; 7 (3). –  Р. 11 – 30.
 5.  Igor-Severyn S Flyunt, Vira Y Musiyenko, Nataliya L Horko-venko, Vitaliy M Fil, Anzhela S Ivassivka, Walery Zukow. Some hormonal, lipid and haemodynamic maintenances of alternative veqeto-tropic effects of balneotherapy on SPA Truskavets // Journal of Education, Health and Sport. – 2017; 7 (11). – Р. 288 – 293.