↑ Повернутись до Описи навчальних дисциплін

Описи дисциплін навчального плану підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 091 Біологія