↑ Повернутись до Описи навчальних дисциплін

Описи дисциплін навчального плану підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Біологія, хімія)