014 Середня освіта (Хімія, Інформатика) – Другий (магістерський) рівень

4.1. Методологія і організація наукових досліджень та інтелектуальної

власності у галузі хімії

4.2. Педагогічна практика

4.3. Цивільний захист

4.4. Основи педагогічних вимірювань та моніторинг якості освіти

4.5. Наукові засади підготовки вчителів хімії у вищій школі

4.6. Виділення та аналіз БАР

4.7. Координаційні сполуки

4.8. Хімія у всесвітньому інформаційно-науковому просторі

4.9. Нанохімія

4.10. Інтерактивні та проектні технології навчання хімії

4.11. Вибрані розділи курсу неорганічна хімія у середній школі

4.12. Фізико-хімічні основи структурування речовин

4.13. Хімія твердого тіла та напівпровідників

4.14. Демонстраційний експеримент у старшій школі

4.15. Хімічний експеримент у школі

4.16. Сучасні тенденції в хімічному аналізі

4.17. Сучасні методи синтезу та аналізу

4.18. Хімія лікарських препаратів

4.19. Контроль якості лікарських засобів

4.20. Здоров’язберігаючі педагогічні технології

4.21. Фізіологічні основи навчальної діяльності

4.22. Школознавство