014 Середня освіта (біологія, хімія), 6.040102 Біологія – Перший (бакалаврський) рівень

4.1. Ботаніка (І курс)

4.2. Гістологія з основами цитології та ембріології (І курс)

4.3. Історія біології (І курс)

4.4. Неорганічна хімія (І курс)

4.5. Аналітична хімія (І курс)

4.6. Ґрунтознавство (І, ІІ курси)

4.7. Хімія органічна

4.8. Зоологія

4.9. Основи сільського господарства

4.10. Ґрунтова зоологія

4.11. Мікологія

4.12. Біохімія

4.13. Охорона природи

4.14. Молекулярна біологія

4.15. Основи наукових досліджень в біології

4.16. Генетика з основами селекції

4.17. Мікробіологія з основами вірусології та імунології

4.18. Фізіологія людини і тварин

4.19. Фізіологія рослин

4.20. Методика викладання хімії

4.21. Фізична і колоїдна хімія

4.22. Радіобіологія

4.23. Еволюційне вчення

4.24. Методика викладання біології

4.25. Імунологія

4.26. Біотехнологія

4.27. Ґрунтова мікробіологія

4.28. Основи флористики України

4.29. Фітопатологія

4.30. Польова практика

4.31. Практика з основ сільського господарства

4.32. Педагогічна практика

4.33. Анатомія людини

4.34. Основи медичних знань

4.35. Валеологія

4.36. Філософія

4.37. Історія української культури